Potrivit unui comunicat postat marţi pe site-ul legislativului european, documentul a fost adoptat cu 387 voturi pentru, 161 împotrivă şi 123 abţineri, iar conform acestuia, Parlamentul European subliniază că aceşti cetăţeni ar trebui să îşi poată exercita pe deplin drepturile, inclusiv dreptul la liberă circulaţie, oriunde în Uniunea Europeană.

În același timp, rezoluția mai arată că inclusiv căsătoriile sau parteneriatele înregistrate constituite într-un stat membru ar trebui să fie recunoscute în toate statele membre în mod uniform, iar soţii şi partenerii de acelaşi sex ar trebui trataţi în acelaşi mod ca şi cei de sex opus, fără a mai exista diferențe.

Amintim faptul că în urma hotărârii Curţii de Justiţie a UE (CJUE) în cazul ‘Coman & Hamilton’, care a constatat că dispoziţiile referitoare la „soţ/soţie” din Directiva privind libera circulaţie se aplică şi cuplurilor de acelaşi sex, eurodeputații sunt de părere că Executivul comunitar ar trebui să ia măsuri împotriva României în cazul în care guvernul nu actualizează legislaţia naţională pentru a reflecta această hotărâre.

Familiile LGBTIQ vor avea drepturi egale

Totodată, rezoluţia mai îndeamnă toate ţările UE să accepte ca părinţi legali adulţii menţionaţi în certificatul de naştere al unui copil. În esență, toții deputaţii doresc ca familiile LGBTIQ să aibă acelaşi drept la reîntregirea familiei ca şi cuplurile de sex opus şi familiile acestora.

De asemenea, pentru a se asigura că copiii nu vor fi afectați în momentul în care familiile lor se mută într-un alt stat membru, eurodeputaţii susţin că familiile ar trebui să beneficieze de acelaşi tratament în întreaga UE.

Sursa citată mai arată că în cele din urmă, eurodeputaţii iau act de discriminarea cu care se confruntă comunităţile LGBTIQ din Polonia şi Ungaria. Totodată, Parlamentul European solicită luarea unor măsuri suplimentare la nivelul UE, adică proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor, măsuri judiciare şi instrumente bugetare, împotriva țărilor care se încadrează în acestă categorie.