Creat pe trei valori ce ţin de actualitate şi profesionalism în business-ul european, respectiv cultură antreprenorială, competenţă managerială şi tehnologia informaţiei (TIC) în afaceri, proiectul este conceput şi implementat de către Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România (CEED România)  în parteneriat cu firma MBM Software & Partners S.R.L.

Doamna Cristina Mănescu este Directorul Executiv al Fundaţiei Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România (CEED România) şi, de pe platforma pe care şi-a construit-o în mai bine de 20 ani de asistenţă acordată IMM-urilor şi management de proiect, deţine şi calitatea de Manager al proiectului “Întreprinzător în Mileniul Trei”.

Capital: Cum s-a născut proiectul “Întreprinzător în Mileniul Trei”?

Cristina Mănescu: Proiectul a fost conceput în vara anului 2009 ca unul dintre cele mai frumoase proiecte pe care CEED le-a derulat în timp şi a început în august 2010 (după semnarea contractului de finanţare). Povestea acestui proiect nu este una deosebită în raport cu a celorlalte proiecte pe care le derulăm. Pe scurt, „Întreprinzător în Mileniul Trei” s-a născut din preocuparea CEED de a sprijini întreprinzatorii români prin idei şi soluţii concrete dar şi accesibile ca răspuns la provocările cu care aceştia se confruntă în mediul de afaceri.

Capital: Care au fost premisele conceperii proiectului?

Cristina Mănescu: Am pornit de la evaluarea realistă a potenţialului nostru în parteneriat. Am contat pe de o parte pe experienţa solidă acumulată de CEED Romania în managementul afacerilor, antreprenoriat şi conducere de proiecte complexe şi, pe de altă parte, pe rezultatele deosebite obţinute de MBM Software în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

Prin integrarea punctelor forte ale celor doi parteneri am reuşit să asamblăm o echipă puternică şi să concepem un pachet complex de servicii adaptat nevoilor pieţei.

Capital: În ce constă concret acest pachet de servicii?

Cristina Mănescu: Trebuie subliniat faptul că serviciile sunt oferite gratuit membrilor grupului ţintă şi constau în: consultanţă antreprenorială, programe de formare, acces la platformele  software dezvoltate în cadrul proiectului pentru a maximiza impactul întregului pachet (Biroul virtual de dezvoltare antreprenorială şi Demonstratorul virtual).

Consultanţă antreprenorială: o echipă de specialişti în managementul afacerilor a fost mobilizată pentru a împărtăşi bunele practici şi cunoştinţele acumulate în mai mult de 10 ani de experienţă, agregându-le într-un pachet de consultanţă dedicat şi preluând întrebările celor interesaţi pentru a le transforma în soluţii.

Programele de formare au fost lansate în luna ianuarie 2011 şi se vor desfăşura ritmic până în luna noiembrie 2012. Până la sfârşitul proiectului peste 800 de persoane îşi vor îmbunătăţi cunoştinţele în ceea ce priveşte utilizarea TIC în afaceri şi peste 400 îşi vor desăvârşi aptitudinile în ceea ce priveşte managementul afacerilor.  De la lansarea programelor de formare până în prezent au participat la cursuri şi seminarii aproximativ 750 de persoane din grupul ţintă dintre care aproximativ 100 de persoane au absolvit programe de formare autorizate CNFPA.

Biroul Virtual de Dezvoltare Antreprenorială este construit pe modelul întrebări şi răspunsuri si dă posibilitatea comunităţii de antreprenori să beneficieze de informaţii relevante pentru afacerile lor, disponibile într-o bază de cunoştinţe structurată pe domenii de competenţă şi să contribuie la dezvoltarea continuă a acesteia (www.e-biroulvirtual.ro).

Demonstratorul IMM Virtual oferă, prin intermediul unui pachet informatic accesibil on-line, un mediu experimental de implementare şi testare a unor sisteme de gestionare a relaţiilor cu clienţii şi de management al problemelor, sisteme care pot fi utilizate gratuit pe durata proiectului de către persoanele din grupul ţintă pentru propria afacere (www.immvirtual.ro).

Capital: Care sunt în mod concret beneficiarii acestui proiect?

Cristina Mănescu: Grupul ţintă este situat în mediul urban şi cuprinde manageri, angajaţi şi întreprinzători. Un loc important în rândul potenţialilor beneficiari ai proiectului îl ocupă persoanele care doresc să iniţieze o activitate independentă, în sprijinul acestora fiind concepute şi oferite gratuit servicii de consultanţă specializate (întocmire plan de afaceri, identificare surse de finanţare, înscriere societate comercială etc.).

Capital: Ce mesaj aţi dori să adresaţi personal beneficiarilor proiectului?

Cristina Mănescu: Mesajul meu constă în invitaţia de a folosi în mod intensiv mijloacele gratuite pe care le oferă proiectele cofinanţate din fonduri europene!  La adresa www.im3.ro cei interesaţi pot găsi toate informaţiile necesare pentru a transmite solicitari de consultanta echipei proiectului „Intreprinzator in Mileniul Trei”, pentru a deveni utilizatori ai platformelor software dezvoltate in cadru proiectului sau  pentru a se înscrie în programele noastre de formare.