Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) este o confederaţie patronală, cu personalitate juridică, independentă, non-profit, neguvernamentală şi apolitică, reprezentativă la nivel naţional, de utilitate publică. CNIPMMR asigură reprezentarea unitară a intereselor IMM-urilor şi a mişcării patronale a IMM-urilor la nivel naţional şi internaţional.

În prezent, CNIPMMR are în structura sa 8 federaţii regionale, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, precum şi 98 de membri asociaţi (organizaţii patronale teritoriale şi sectoriale – de ramură, ale tinerilor întreprinzători şi femeilor de afaceri), fiind membru al Alianţei Confederaţiilor Patronale din România (ACPR), organismul de reprezentare unitară a mişcării patronale la nivel naţional şi internaţional, conform Legii nr. 356/2001.

CNIPMMR reprezintă interesele membrilor săi în organisme tripartite precum Consiliul Economic şi Social, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Comisiile de Dialog Social constituite la nivelul ministerelor, agenţiilor guvernamentale şi prefecturilor, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, Comisia de negociere a Contractului Colectiv de Muncă la Nivel Naţional.

0-56566-brx.jpgCNIPMMR se focalizează asupra creării unui mediu de afaceri funcţional, asupra promovării, apărării şi reprezentării intereselor întreprinzătorilor şi întreprinderilor private în raporturile acestora cu organele puterii şi cu administraţia de stat, precum şi în relaţiile cu alte organisme din ţară şi din străinătate. CNIPMMR se axează de asemenea pe furnizarea anumitor categorii de informaţii, cunoştinţe şi servicii IMM-urilor, în vederea creşterii potenţialului şi competitivităţii acestora, o contribuţie deosebită având portalul de soluţii şi servicii pentru IMM-uri www.immromania.ro.

 
0-56567-foto.jpgSensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica întreprinderilor mici şi mijlocii este un scop primordial al CNIPMMR şi se realizează, printre altele, prin organizarea unor evenimente, cele mai importante fiind Topul naţional al firmelor private din România, Ziua întreprinzătorilor şi Forumul naţional al IMM-urilor (anuale). De asemenea, CNIPMMR realizează anual Carta Albă a IMM-urilor din România, cea mai cuprinzătoare analiză a fenomenului intreprenorial realizată în România.

Departamentul Proiecte al CNIPMMR are ca scop atragerea de fonduri nerambursabile şi derularea de proiecte care să aibă ca beneficiari finali IMM-urile din România. Până în prezent au fost implementate peste 30 de proiecte, în parteneriat cu aproximativ 150 de organizaţii naţionale şi internaţionale, în curs de implementare fiind 5 proiecte naţionale (ca promotor) şi 2 internaţionale (ca partener).

CNIPMMR este afiliat la organisme internaţionale de profil (UEAPME – Uniunea Europeană a Artizanatului şi Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, WASME – Asociaţia Mondială a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, ECSB – Consiliul European pentru Întreprinderi Mici şi Antreprenoriat, Biroul Balcanic al Clasei de Mijloc), unul din cei cinci reprezentanţi ai patronatelor din România în cadrul Plenului Consiliului Economic şi Social European fiind din partea CNIPMMR.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Pentru mai multe informatii, accesati www.fseromania.ro

0-56656-siglaposdru.jpg