Primul proiect – "Antreprenoriat sustenabil în Regiunea Centru (ID 105328)" -, lansat de OTP în parteneriat cu CCIR, are ca scop susţinerea iniţiativelor antreprenoriale în vederea dezvoltării mediului economic şi creşterii gradului de ocupare în regiunea Centru. 

Proiectul se adresează cetăţenilor români cu vârsta de peste 18 ani, care au domiciliul în mediul rural sau urban din Harghita, Mureş, Covasna, Braşov, Sibiu şi Alba, care îşi doresc să înfiinţeze o afacere non-agricolă în mediul urban. 

În valoare totală de 5 milioane euro, proiectul are o durată de 36 de luni şi este împărţit în trei etape: programe de formare antreprenorială pentru 740 de tineri (12 luni) care se vor încheia cu selectarea a 89 de planuri de afaceri. În a doua etapă (18 luni), cei 89 de antreprenori vor primi consiliere şi suport pentru dezvoltarea afacerilor şi finanţare nerambursabilă în valoare de până la 34.200 euro pentru fiecare nou business înfiinţat. Totodată, partenerii proiectului oferă programe de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării sustenabile a afacerilor finanţate. 

Al doilea proiect lansat împreună cu CCIR este "SMART Start-UP – Antreprenoriat inovativ şi sustenabil în Sud Muntenia". Acesta vizează dezvoltarea spiritului antreprenorial şi generarea unui număr crescut de locuri de muncă şi de afaceri cu profil non-agricol în regiunea Sud Muntenia. 

Proiectul este dedicat tinerilor cu vârsta de peste 18 ani, care au domiciliul în Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Teleorman, Călăraşi, Ialomiţa şi Giurgiu, şi îşi doresc să-şi înfiinţeze propria afacere. 

În valoare totală de 4 milioane de euro, proiectul are o durată de 36 de luni şi este împărţit în trei etape: programe de formare antreprenorială pentru 570 de tineri (12 luni) care se vor încheia cu selectarea a 72 de planuri afaceri. În a doua etapă (18 luni), cei 72 de antreprenori vor primi consiliere şi suport pentru dezvoltarea afacerilor şi finanţare nerambursabilă în valoare de până la 34.000 euro pentru fiecare nou business înfiinţat, urmând ca afacerile să fie monitorizate pe o perioadă de 6 luni. 

"Consecvenţa misiunii sale de promovare a antreprenoriatului şi dinamizare a investiţiilor în marja consolidării economiei româneşti, Camera de Comerţ şi Industrie a României a demarat o suită de proiecte pentru tinerii întreprinzători. Valorizăm în mod deosebit inovarea şi spiritul antreprenorial şi considerăm că prin oportunităţile deschise de Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 vom îmbunătăţi climatul de afaceri naţional', a declarat Ana Cristina Ionescu, şeful Direcţiei Strategii, Politici şi Programe, CCIR. 

Nu în ultimul rând, cel de-al treilea proiect – "FIA – Fii Antreprenor Acasă. Investeşte în viitorul tău!" – se adresează tinerilor români din Diaspora care îşi doresc să înfiinţeze o afacere în România şi are ca obiectiv principal încurajarea spiritului antreprenorial şi generarea unui număr crescut de afaceri în cele şapte regiuni mai puţin dezvoltate din ţară. 

Proiectul, dezvoltat în parteneriat cu CCIR şi Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS), are o durată de 36 de luni, iar sesiunile de informare pentru 10.000 de tineri au demarat deja în mai multe ţări din Europa. Trainingul celor 220 de persoane se va desfăşura exclusiv online, începând cu luna februarie 2018. 

În urma cursurilor vor fi selectate pentru finanţare în valoare de maximum 40.000 de euro cele mai bune 22 planuri de afaceri, care vor fi implementate şi monitorizate până la încheierea celor 36 de luni de proiect. 

FIA are o valoare totală de 1,7 milioane de euro, din care 880.000 de euro vor fi direcţionate către noile afaceri înfiinţate. 

"Prin proiectul 'FIA – Fii antreprenor acasă', românii din diaspora se pot reîntoarce în România pentru a-şi valorifica abilităţile profesionale şi antreprenoriale dobândite în străinătate', a declarat Cristina Nicolae, expert grup-ţintă în cadrul LSRS. 

Proiectele sunt cofinanţate din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020. 

OTP Consulting România este membră a OTP Group şi operează pe piaţa locală din 2007, oferind suport pentru obţinerea finanţărilor nerambursabile destinate investiţiilor şi dezvoltării de proiecte.

AGERPRES