Avocatul Poporului ,Renate Weber, nu va sesiza Curtea Constituțională cu privire la ordonanța de urgență privind aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, adoptată de Guvern pe 3 septembrie. Potrivit unei note publicate pe site-ul instituției, Avocatul Poporului consideră că o astfel de analiză este de competența Parlamentului.

„Menţionăm că Avocatul Poporului îşi exercită atribuţiiie în limitele constituţionale şi legale stabilite în vederea îndeplinirii rolului său de apărător al drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice, fără a se substitui altor autorităti publice, care, la rândul lor, trebuie să-şi îndeplinească propriile atributii, astfel cum sunt acestea reglementate în legislaţia in vigoare.

În acest context, având în vedere că Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvemului nr. 95/2021 a fost înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr. B393/2021 şi se află în prezent în procedură parlamentară, legiuitorul urmează a identifica, în cadrul dezbaterilor parlamentare, soluţia optimă menită să asigure echilibrul între oportunitatea şi urgenţa reglementării prin ordonanţă de urgenţă a aspectelor referitoare la cadrul legal pentru promovarea obiectivelor de investiţii, prin Programul naţional de investiţii „Arighel Saligny”.

Prin urmare, rezolvarea problemei sesizate revine Parlamentului, care, după cum am mai precizat, potrivit art. 115 alin. (7) din Constituţie, are competenţa de a aproba sau respinge printr-o lege, ordonanţele cu care a fost sesizat”, se arată în documentul Avocatului Poporului.

ONG-urile cer analizarea constituționalității ordonanței

O serie de ONG-uri, printre care și Expert Forum, au trimis Avocatului Poporului o petiție comună în care cer analizarea constituționalității ordonanței. Ordonanța prevede acordarea de fonduri de la bugetul de stat pentru ca primăriile să execute lucrări de modernizare a comunităților.

În primul articol al ordonanţei se arată că valoarea programului derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în perioada 2021-2028 este de 50 de miliarde de lei, limită maximă în baza căreia se pot încheia contracte de finanţare multianuale.

„În cadrul programului se pot realiza obiective de investiţii necesare pentru echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu
dotări tehnico-edilitare şi de acces la căile de comunicaţie, în conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului naţional.

Pot fi finanţate prin prezentul program obiectivele de investiţii care nu sunt incluse la finanţare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe naţionale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaţionale”, mai prevede actul normativ.

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin