In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. II.13 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.
Articol unic. – Articolul 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150 din 15 aprilie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 4. – Sursele Fondului special al drumurilor publice se constituie prin aplicarea unei cote unice egale cu echivalentul in lei a 110 euro/tona la motorina si 125 euro/tona la benzina, suma stabilita in raport de cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei, valabil pentru ultima zi a lunii anterioare lunii de calcul al sumei respective, asupra:
a) cantitatilor de carburanti auto livrati la intern de catre producatori, precum si asupra cantitatilor de carburanti auto consumati de acestia pentru alimentarea autovehiculelor proprii;
b) cantitatilor de carburanti auto importati.
Aplicarea cotei unice prevazute la alin. 1 se va reflecta in nivelul preturilor cu ridicata si al celor cu amanuntul, fara sa intre in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata.”