in temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Rominiei,
Guvernul Rominiei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. – in perioada 1 aprilie-31 decembrie 2001 se suspenda aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, publicata i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 2. – Pe perioada suspendarii Ordonantei Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice se aplica reglementarile i materie de achizitii publice existente la data intrarii i vigoare a acesteia.
Bucuresti, 29 martie 2001.
Nr. 48.