Art. 1. – Se aproba culturile agricole si speciile de
animale, pasari, familii de albine si pesti pentru care
se subventioneaza primele de asigurare pentru factorii
de risc asigurati, la culturile si speciile de animale
prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, Ilie Sarbu
Bucuresti, 1 octombrie 2002.
Nr. 444.

ANEXA
CULTURILE AGRICOLE sI SPECIILE
de animale, pasari, familii de albine si pesti pentru care se
subventioneaza primele de asigurare pentru factorii de risc asiguratI

1. Culturi agricole:
a) grau de toamna pentru consum si samanta;
b) floarea-soarelui pentru consum si samanta;
c) soia;
d) sfecla de zahar;
e) plantatii de vii nobile;
f) livezi intensive.
2. Animale: specia bovine.