Romania, ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:Art. 1. – Se aproba Precizarile privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli si venituri bugetare, precum si conturilor de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2. – Directia generala a contabilitatii publice, Unitatea de management a Trezoreriei Statului si Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin. Art. 3. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.ANEXa PRECIZaRIprivind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli si venituri bugetare, precum si conturilor de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului Art. 1. – (1) Codurile IBAN aferente conturilor de cheltuieli si venituri bugetare deschise la unitatile Trezoreriei Statului se formeaza in conformitate cu prevederile Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2004, din 24 de caractere alfanumerice, in urmatoarea structura: RO zz TREZ yyy cccccccc xxxxx, in care: · RO     = codul de tara; · zz     = doua caractere numerice de verificare, reprezentand cifra de control; · TREZ     = caracterele corespunzatoare codului BIC al Trezoreriei Statului; · yyy     = codul de identificare unic al unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevazut in anexa la prezentele precizari; · cccccccc     = codul contului de venituri sau de cheltuieli bugetare deschis potrivit planului de conturi al Trezoreriei Statului; · xxxxx     = 5 caractere reprezentand camp hasurat cu litera X. Litera X se utilizeaza pana la completarea integrala a celor 24 de caractere ale codului IBAN.         Exemplu: codul IBAN aferent contului de venituri ale bugetului de stat nr. 20.13.01.06 “Taxa pe valoarea adaugata incasata pentru operatiuni interne”, deschis la trezoreria orasului Blaj, este: RO24TREZ00320130106XXXXX, in care:         – 24 = cifra de control atribuita in sistem informatic pentru taxa pe valoarea adaugata incasata pentru operatiuni interne, la trezoreria orasului Blaj;         – 003 = codul de identificare unic al trezoreriei orasului Blaj, conform anexei la prezentele precizari. (2) Campurile “zz” si, respectiv, “YYY” din structura codurilor IBAN aferente conturilor de venituri bugetare se completeaza cu cifra de control corespunzatoare contului de venituri bugetare si, respectiv, cu codul de identificare unic al unitatii Trezoreriei Statului la care este deschis contul caruia se datoreaza impozitele, taxele sau contributiile achitate si se afiseaza la sediul unitatilor Trezoreriei Statului. (3) Campurile “zz” si, respectiv, “YYY” din structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli bugetare se completeaza cu cifra de control corespunzatoare contului de cheltuieli bugetare si, respectiv, cu codul de identificare unic al unitatii Trezoreriei Statului si se comunica de catre unitatile Trezoreriei Statului institutiilor publice pe numele carora aceste conturi sunt deschise. (4) Codurile IBAN aferente conturilor de cheltuieli si venituri bugetare deschise la toate unitatile Trezoreriei Statului, in care campurile “zz” si, respectiv, “YYY” sunt completate corespunzator, sunt publicate pe pagina de WEB a Ministerului Finantelor Publice (www.mfinante.ro). NOTa: Pentru accesarea pe site a codurilor IBAN aferente conturilor de venituri si cheltuieli bugetare se utilizeaza urmatorii pasi: 1. se acceseaza www.mfinante.ro; 2. se acceseaza Portal ANAF; 3. se acceseaza Asistenta contribuabili; 4. se acceseaza Conturile IBAN ale Trezoreriei Statului. (5) Orice modificare sau completare a codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli si venituri bugetare, ca urmare a adaptarii sau modificarii Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.394/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi publicata pe pagina de WEB a Ministerului Finantelor Publice. Modificarile sau completarile codurilor IBAN aferente conturilor de venituri bugetare se afiseaza la sediul unitatilor Trezoreriei Statului. Art. 2. – (1) Codurile IBAN aferente conturilor de disponibilitati deschise pe numele institutiilor publice si agentilor economici la unitatile Trezoreriei Statului se formeaza in conformitate cu prevederile Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2004, din 24 de caractere alfanumerice, in urmatoarea structura: RO zz TREZ yyy ccccccx pppppp, in care: · RO     = codul de tara; · zz     = doua caractere numerice de verificare, reprezentand cifra de control; · TREZ     = caracterele corespunzatoare codului BIC al Trezoreriei Statului; · yyy     = odul de identificare unic al unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevazut in anexa la prezentele precizari; · cccccc     = codul contului de disponibilitati deschis potrivit planului de conturi al Trezoreriei Statului. In cazul in care contul de disponibilitati este format din 4 caractere, caracterele nr. 5 si 6 al campului “CCCCCC” se completeaza cu literele XX. (Exemplu: Pentru contul 50.69 “Disponibil al agentilor economici”, campul “CCCCCC” din structura codului IBAN se completeaza astfel: 5069xx); · x     = caracter de departajare care se completeaza cu litera x; · pppppp     = 6 caractere atribuite codului unic de identificare al contului de disponibilitati. Acest cod se atribuie de catre unitatea Trezoreriei Statului la care este deschis contul de disponibilitati respectiv. (2) Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor dispune masurile necesare pentru a comunica tuturor titularilor conturilor de disponibilitati codurile IBAN aferente acestor conturi. (3) Codurile IBAN aferente conturilor de disponibilitati se comunica de catre institutiile publice si agentii economici clientilor, furnizorilor sau altor entitati interesate. Art. 3. – (1) Completarea codurilor IBAN aferente conturilor de venituri bugetare deschise la unitatile Trezoreriei Statului in sistemul actual de plati pe suport hartie, pe formularul “Ordin de plata pentru Trezoreria Statului pe suport hartie (OPHT)” aprobat prin Normele metodologice ale Ministerului Finantelor si ale Bancii Nationale a Romaniei nr. 16.144/18/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, nu este obligatorie. (2) Codurile IBAN aferente conturilor de cheltuieli bugetare si de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului se completeaza incepand cu data de 1 septembrie 2004 pe ordinele de plata pentru Trezoreria Statului pe suport hartie (OPHT), de catre titularii conturilor care dispun plati, in rubrica “din contul” de pe fata formularului.