Unul dintre principalele sectoare cotate la BVB – sectorul bancar -, o adevărată locomotivă pentru economie, a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare mare datorită gradului redus de intermediere financiară din Romånia. Creşterile băncilor sunt foarte bune, profiturile realizate le-au permis o dezvoltare agresivă a reţelei teritoriale, iar dezvoltarea sistemului bancar depăşea în mod constant performanţele economiei în ansamblul ei. Pe parcursul dezvoltării, sistemul bancar a trecut prin două etape majore, iar acum se pregăteşte să intre în cea de-a treia. În prima fază, datorită unui dezechilibru semnificativ între cerere şi ofertă, ajutate de o concurenţă redusă, băncile au beneficiat din plin de diferenţialul mare dintre dobånzile active şi cele pasive, realizånd astfel profituri substanţiale. Prima etapă a fost caracterizată de marjele semnificative. Concurenţa de pe piaţa bancară, care a devenit tot mai mare, a determinat îngustarea marjelor, însă investiţiile realizate în extinderea reţelelor au început să-şi arate roadele, iar băncile au început să balanseze sursa profitului bazåndu-se mai mult pe volum. Procesul de convergenţă a randamentului activelor la valori din UE au condus băncile în cea de-a doua fază. Timp de cåţiva ani, activele bancare au cunoscut aprecieri substanţiale, fapt ce s-a repercutat pozitiv şi la nivelul profiturilor. A venit apoi criza sub-prime din SUA. Economiile dezvoltate s-au confruntat cu probleme, sistemul financiar fiind cel mai lovit. În luna iulie, în Romånia, s-a înregistrat o primă restrångere a volumului de credite ipotecare. Sunt semnale că ritmul de creştere a activelor se va tempera, iar băncile trebuie să găsească noi surse pentru creşterea în continuare a profiturilor. Optimizarea proceselor şi reducerea costurilor. Vor reduce ritmul expansiunii teritoriale şi vor pune un mare accent pe optimizarea reţelei actuale. Profitul net acumulat după primele şase luni la nivelul sistemului bancar a fost de 522 milioane euro, în creştere cu Ă37%, şi s-a observat o îmbunătăţire în managementul costurilor, ponderea acestora în totalul veniturilor în primul semestru a scăzut cu 6%, de la 62,7% la 56,5%.