• COMPLEX HOTELIER GRAND HOTEL TRAIAN**** si teren aferent + Sali de festivități clasificat cu 4 stele, situat în mun. Iași, Piața Unirii, nr. 1, jud. Iași și cu un nr total de 68 de camera
 • RESTAURANT TRAIAN” ȘI “SALONUL ALB” cu o capacitate totală de 140 de persoane deservite de bucătărie, birou, vestiar, grup sanitar, spații de depozitare, echipamente, utilaje, mobilier, instalații specifice unei unități de tip restaurant
 • CRAMA din incinta GRAND HOTEL TRAIAN IAȘI de curand amenajata si cu deschidere directa la zona pietonala Piata Unirii
 • HOTEL ASTORIA IAȘI*** situat în mun. Iași, str. Lăpușneanu, jud. Iași, și cu un număt total de 57 camere
 • COMPLEX HOTELIER RAPSODIA****, din mun. Mun. Botosani, str. Cuza Voda, nr 4, jud. Botosani, compus din 149 camere din care 102 camere clasificate la 4 stele și 47 camere clasificate la 3 stele, structurat pe 8 nivele
 • LONDON PUB IAȘI capacitate totala de 80 locuri dotat perfect pentru un pub englezesc ce deserveste o terasa exterioara de 80 locuri, amplasat in Piata Unirii

 

S.C. Turism Moldova S.A. Iași prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L. anunță că primește oferte pentru închirierea activelor menționate mai sus și invită toate persoanele interesate să depună oferte în acest sens până la data de 12.07.2017, ora 12.00, pornind de la următoarele chirii lunare minime (Euro, fără T.V.A.):

– Grand Hotel Traian Iași: 16.000 Euro (fără T.V.A)

– Restaurant Traian Iași: 12.000 Euro (fără T.V.A.)

– Crama din incinta Grand Hotel Traian Iași: 1.250 Euro (fără T.V.A.)

– Hotel Astoria Iași: 8.600 Euro (fără T.V.A.)

– Hotel Rapsodia Botoșani: 25.000 Euro (fără T.V.A.)

– London Pub Iași: 3.150 Euro (fără T.V.A.)

 

Criteriul de atribuire aplicat: cea mai mare valoare a chiriei lunare oferite.

 

Sunt excluse de la procedura de ofertare persoanele care înregistrează datorii față de S.C. Turism Moldova S.A. Iași.

Durata contractului: Prestarea de servicii se va executa pe o perioadă nedeterminată începând cu data intrării în vigoare a contractului de închiriere, cu posibilitatea de reziliere unilaterală cu un preaviz de 90 de zile.

Ofertele vor conține în mod obligatoriu, sub sancțiunea descalificării următoarele documente:

a) ofertă financiară pentru fiecare imobil în parte și care va conține contravaloarea chiriei lunare pentru întreg imobilul pe care înțelege participantul să o oferteze, stabilită în  euro, fără TVA, cu mențiunea că oferta financiară este una angajantă. 

b) certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul (pentru persoanele juridice),

c) certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,

d) certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul (pentru persoanele juridice).

e) actul de identitate al reprezentantului ofertantului (copie conformă cu originalul).

f) declarație din partea ofertantului prin care se angajează să nu schimbe destinația actuală a imobilelor și să desfășoare aceeași activitate cu cea desfășurată până în prezent de foștii chiriași;

f) declarație din partea ofertantului, că la momentul încheierii contractului, va asigura scrisoare de garanție bancară sau dovada achitării unei garanții, după cum urmează:

 
 • Pentru complexul hotelier Grand Hotel Traian Iași: 50.000 Euro;
 • Pentru Restaurant Traian: 40.000 Euro;
 • Pentru Crama din incinta Grand Hotel Traian Iași: 4.000 Euro;
 • Pentru complexul Hotel Astoria Iași: 26.000 Euro;
 • Pentru complexul Hotelier Rapsodia: 75.000 Euro;
 • Pentru London Pub Iași: 10.000 Euro,

Persoanele interesate vor depune ofertele, în original în plic închis și sigilat prin aplicarea ștampilei, la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iasi SPRL din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, numai până la data și ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta pe e-mail: [email protected]

Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 12.07.2017, ora 12:00.

Program Management Reorganizare Lichidare Iasi SPRL: luni-vineri: 09:00-16:00.

Moneda în care se transmite oferta de preț: euro.

Se aduce la cunoștința potențialilor ofertanți împrejurarea că parte din structurile cu alte funcțiuni decât cele de cazare sunt operate de terți.

Deschiderea ofertelor se va face în prezența participanților la o dată comunicată acestora ulterior.

 

Lichidator judiciar,

Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L.

Asociat coordonator, practician în insolvență Corneliu Mititelu