În noiembrie au fost lansate 20 oferte de cumpărare şi 20 de vânzare, iar preţul de închidere a fost de 241.04 lei/certificat, conform datelor publicate pe site-ul Operatorului Pieţei de Energie, OPCOM.

În primele 11 luni ale acestui an au fost tranzacţionate 433.727 certificate verzi, în timp ce pe parcursul anului trecut au fost tranzacţionate pe PCCV 248.787 certificate verzi, cu 75,6% mai multe faţă de anul anterior.
Certificatul Verde este un document care atestă o cantitate de 1 MWh de energie electrică produs din surse regenerabile de energie. Cota anuală obligatorie pentru 2011 este de 8,3% din energia electrică furnizată de fiecare furnizor consumatorilor finali. Nivelul ţintelor naţionale privind ponderea de energie electrică în consumul final de energie electrică în perspectiva anilor 2015 şi 2020 este de 35% şi, respectiv, 38%.

În iulie 2011, Comisia Europeană a hotărât că planul României de a sprijini producția de energie din surse regenerabile este în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat.
Sursa: Agerpres