Producția se realizează cu ajutorul sondei Padina Nord 1, forată în 2014, și a unor facilități de producție nou-construite: separatoare de gaze, sisteme de tratare și măsurare a gazelor, conducte pentru conectarea cu sistemul național de transport și facilități de depozitare a produselor lichide.

Valoarea cumulată a investițiilor celor doi parteneri în perioada 2014-2016, pentru proiectul de la Padina Nord 1, se ridică la aproximativ 17 milioane de euro. Lucrările de construcție a facilităților s-au realizat în doar șapte luni. 
Cu o producție medie totală de gaze și condensat care s-a stabilizat în jurul valorii de 1.900 bep/zi, în linie cu estimările inițiale, sonda Padina Nord 1 se numără în acest moment printre cele mai productive sonde din portofoliul OMV Petrom.

Peter Zeilinger, membru al directoratului OMV Petrom, responsabil pentru activitatea de Upstream: „Punerea în producție a zăcământului de la Padina demonstrează angajamentul nostru de a continua investițiile pentru proiectele care se dovedesc viabile, în ciuda contextului nefavorabil determinat de prețurile mici ale țițeiului și gazelor. Cu un portofoliu de zăcăminte predominant mature, România are nevoie de investiții pentru a continua să producă țiței și gaze.” 

Producţia experimentală este ultima fază a etapei de explorare a unui zăcământ nou. Se estimează că, la Padina, producția experimentală va dura circa 12 luni. Prin exploatarea experimentală se urmăreşte obţinerea datelor care să permită stabilirea detaliilor tehnico-economice care stau la baza deciziei de trecere în faza de dezvoltare.

În 2010 OMV Petrom a încheiat un contract cu Hunt Oil în scopul de a explora și dezvolta blocurile de pe uscat Adjud și Urziceni Est, fiecare partener având o cotă de participare de 50 de procente, iar Hunt Oil fiind operatorul.