Oferta Transgaz se va desfăşura timp de nouă zile lucrătoare, până pe 16 aprilie, alocarea acţiunilor se va face pe 17 aprilie, data efectivă a tranzacţiei va fi 22 aprilie, iar decontarea se va face pe 25 aprilie.

În cadrul ofertei sunt puse la dispoziţia investitorilor 1,766 milioane acţiuni (15% din capital) în trei tranşe – cea mai mare tranşă (85% din total) este pentru investitorii instituţionali, iar celelalte două tranşe sunt pentru investitorii ne instituţionali, una pentru subscrieri mici, de până la 1.000 de acţiuni (7% din total), iar cealaltă pentru subscrieri mai mari de 1.000 de acţiuni.

Micii investitori vor beneficia de un discount de 3-5% la oferta publică Transgaz. Aceştia vor subscrie la preţul de 230 lei/acţiune, dar preţul final va fi stabilit în tranşa investitorilor instituţionali din care se va scădea discountul.

Astfel, investitorii care subscriu acţiuni în cadrul tranşei subscrierilor mici în primele trei zile lucrătoare ale ofertei vor primi un discount de 5%, iar cei care subscriu începând cu cea de-a patra zi lucrătoare din cadrul ofertei vor primi un discount de 3% faţă de preţul de vânzare al acţiunilor către investitorii instituţionali. Alocarea în cadrul tranşei subscrierilor mici va fi pro-rata.

Tranşa subscrierilor mici se adresează investitorilor, alţii decât cei instituţionali, care subscriu orice număr de acţiuni cuprins între 10 acţiuni şi 1.000 (inclusiv) la preţul de 230 lei/acţiune.

În tranşa investitorilor instituţionali vor subscrie instituţii de credit, firme de investiţii, organisme de plasament colectiv, societăţi de administrare a investiţiilor, societăţi de asigurare, fonduri de pensii şi societăţi de administrare a fondurilor de pensii, traderi, companii fiduciare.

Investitorii instituţionali pot subscrie orice număr de acţiuni Transgaz la un preţ cuprins în intervalul preţului de subscriere, respectiv 171 lei/acţiune – 230 lei/acţiune (inclusiv capetele intervalului).

Preţul de vânzare a acţiunilor către investitorii instituţionali va fi egal cu cel mai mare preţ la care tranşa investitorilor instituţionali este subscrisă 150% sau, dacă un astfel de preţ nu există, preţul de vânzare pentru această tranşă va fi egal cu preţul la care tranşa investitorilor instituţionali este subscrisă la nivelul de subscriere imediat inferior celui de 150%, după caz. În cazul în care tranşa investitorilor instituţionali este subscrisă la un nivel mai mic de 150%, preţul de vânzare al acţiunilor către investitorii instituţionali va fi egal cu cel mai mic preţ de subscriere înregistrat în tranşa investitorilor instituţionali.

Acţiunile vor fi alocate investitorilor instituţionali pe baza unor criterii de alocare calitativă între care se numără feedback de calitate în timpul procesului de pre-marketing, subscrieri efectuate în primele zile ale ofertei, orizontul investiţional al investitorilor, subscrieri efectuate la un preţ de subscriere cât mai apropiat de cel mai mare preţ de subscriere, subscrierea unui număr mare de acţiuni.

Investitorii instituţionali pot subscrie prin membrii Sindicatului de Intermediere, precum şi prin orice firmă de investiţii care este autorizată să presteze servicii de investiţii în cadrul Bursei de Valori Bucureşti şi care semnează angajamentul corespunzător pus la dispoziţie de Raiffeisen Capital & Investment.

Tranşa subscrierilor mari se adresează investitorilor, alţii decât cei instituţionali, care subscriu un număr de minimum 1.001 acţiuni la preţul de 230 lei/acţiune. Preţul la care se vând acţiunile în cadrul Tranşei Subscrierilor Mari va fi egal cu preţul la care se vând acţiunile către investitorii instituţionali. Alocarea în cadrul Tranşei Subscrierilor Mari va fi pro-rata.

Sindicatul de Intermediere este compus din SSIF Raiffeisen Capital & Investment S.A. (Lead Manager şi Joint Bookrunner), Wood & Company Financial Services a.s., (Manager şi Joint Bookrunner) şi SSIF BT Securities (Manager).

Acţiunile Transgaz au fost suspendate de la tranzacţionare miercuri, acestea urmând a fi reluate la tranzacţionare joi, de la 9.30.

Transgaz este unicul operator al Sistemului National de Transport responsabil pentru transportul intern de gaze naturale în România (activitate reglementată conform metodologiei venit-plafon) şi tranzitul internaţional pe teritoriul României al gazelor naturale dinspre Rusia către Peninsula Balcanică. În anul 2012, Transgaz a înregistrat o cifră de afaceri de 1,328 miliarde lei şi un profit net de 329 milioane lei.

Guvernul a adoptat miercuri hotărârea pentru modificarea şi completarea HG 827/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acţiuni emise de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ‘Transgaz’ – S.A. Mediaş prin metode specifice pieţei de capital.

SURSA: Agerpres