Despre instalarea unor echipamente moderne printre care și un rezervor pentru depozitarea țițeiului de 2.500 de metri cubi la Poiana Lacului dar și despre alte detalii precum bugetul de investiții sau cele mai mari provocări din ultimul an, ne-a vorbit Oana Turiac, specialistul în comunicare al companiei, întru-un interviu exclusiv pentru Capital.

CAPITAL: Care este cifra de afaceri prognozata pentru anului 2021?

Oana Turiac: Conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei, pentru anul 2021  prognozăm o cifra de afaceri de 405.237 mii lei.

CAPITAL: Ce profit prognozați la finalul acestui an?

Oana Turiac:  În Bugetul de Venituri și Cheltuieli al companiei pe anul 2021, profitul  brut  prognozat este de 58.000 mii lei, iar profitul net este de 49.318 mii lei.

CAPITAL: Care este bugetul de investiții pentru acest an? Dar pentru anul 2022?

Oana Turiac: Bugetul de investiții al societății CONPET pentru anul 2021 este de 96 mil lei, iar pentru anul 2022 estimăm o suma de 117 mil lei.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante investiții pe care compania dumneavoastră le-a realizat in acest an?

Oana Turiac: Obiectivele asumate de către CONPET sunt transportul sigur şi rapid al ţiţeiului şi derivatelor sale, îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor, protejarea mediului înconjurător și eficienţa economică.

Astfel, pe tot parcursul anului 2021, au fost realizate proiecte de investiții care au vizat, în principal: înlocuiri de conducte de transport țiței, godevilări inteligente pe anumite tronsoane de conducte aparținând Sistemului Național de Transport al țițeiului prin conducte, lucrări de construcție de noi rezervoare pentru depozitarea țițeiului, optimizarea sistemului SCADA și upgradarea Hard și Soft a Unităților de Transmisie la Distanță (RTU) și modernizarea clădirii care a găzduit primul sediu al societății Conpet S.A. din B-dul Independenței, nr. 7, Ploiești.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-ați înfruntat în acest an?

Oana Turiac: Într-o industrie aflată în permanentă mișcare, provocările sunt inerente și permanente, cu atât mai mult cu cât, acum, traversăm o perioadă marcată de o pandemie care a afectat, deopotrivă, economiile globale și industria petrolului.

În acest context, principalele provocări ale anului 2021 au fost legate de asigurarea continuității activității de transport în condiții de maximă siguranță, prin reconfigurarea strategiilor, organizarea modului de lucru și regândirea atentă a modalităților prin care să ne atingem obiectivele pe care ni le-am propus.

Realizarea proiectelor de investiții propuse pentru anul acesta, a căror execuție a fost pe alocuri îngreunată de condițiile atmosferice, de personalul redus sau întârzierea livrărilor de materiale necesare finalizării lucrărilor, din cauza pandemiei COVID 19, a reprezentat o altă provocare a anului 2021, context în care managementul CONPET a depus toate eforturile posibile pentru soluționarea problemelor apărute și continuarea proiectelor de investiții propuse pentru anul acesta, prin aplicarea de măsuri care să corecteze neregulile constatate.

CONPET este o societate orientată către îmbunătățirea permanentă a activității, către dezvoltare și eficientizare, către viitor.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizări din ultimul an?

Oana Turiac: În fiecare an, societatea investește în performanța tehnică la cel mai înalt nivel, de fiecare dată cu un pas mai departe. În luna mai a.c., CONPET a finalizat lucrările de execuție a unui rezervor nou pentru depozitarea țițeiului, cu o capacitate de capacitate 2.500 mc, în incinta stației de pompare Poiana Lacului, echipat la cele mai înalte standarde tehnologice.

De asemenea, în contextul procesului de tranziție energetică și a politicii societății de aliniere la noile standarde europene privind mediul înconjurător, o altă realizare a acestui an a fost transformarea unei locomotivei diesel LDH 700 CP 139-2 în locomotivă electrică,  LDE 7.  

Continuarea proiectelor de investiții majore, cum ar fi Modernizare și Monitorizarea sistemului de protecție catodică aferent SNT țară și import sau implementarea Sistemului Evidența Geografică Patrimonială (GIS) sunt alte realizări cu care ne mândrim. 

Privind în perspectivă, vom dezvolta strategii și vom elabora scenarii pentru a ne asigura că activitatea societății noastre va continua în condiții de siguranță pentru toți angajații și clienții ei, cu respectul și responsabilitatea pe care o impune gestionarea unei companii strategice, fundamentală pentru siguranța națională și bunăstarea întregii populații.

CAPITAL: Daca ar fi sa va caracterizați compania într-o singura frază, care ar fi aceea?

Oana Turiac: Continuând o activitate cu tradiție în România, CONPET este astăzi o companie puternică, cu rezultate financiare stabile, esențială pentru economia națională și sectorul energetic românesc, orientată către evoluție și performanță.