Identificarea persoanelor fizice care doresc să se înregistreze în SPV poate fi efectuată de la distanţă şi prin intermediul unei sesiuni video (identificare vizuală online), se arată în comunicat.

Ce trebuie să faci

Pentru acest tip de identificare este necesar ca persoanele fizice să se programeze online prin intermediul aplicaţiei dedicate, disponibilă pe site-ul www.anaf.ro.

Programarea online trebuie efectuată în termen de zece zile de la momentul înregistrării în SPV, iar în situaţia în care persoana fizică nu poate participa la sesiunea video, aceasta se poate reprograma în intervalul celor zece zile.

În cazul exercitării de către persoana fizică a opţiunii privind aprobarea prin identificare vizuală online, ANAF transmite persoanei fizice o informare, pe e-mail, care cuprinde următoarele informaţii:

  • instrucţiuni de desfăşurare a identificării vizuale online ce se va derula;
  • comunicarea faptului că, în situaţia în care nu poate participa la identificarea vizuală online la data şi ora programate, acesta are posibilitatea de a solicita o reprogramare;
  • comunicarea faptului că neprezentarea la ora şi data ce vor fi comunicate va conduce la respingerea înregistrării în SPV;
  • reguli de conduită.

Ce documente sunt acceptate de aplicație

Instituţia menţionează că aprobarea înrolării în mediul electronic în SPV a persoanelor fizice, care se înregistrează cu nume utilizator şi parolă, se poate realiza de la distanţă şi prin identificarea cu numerele atribuite următoarelor documente acceptate de aplicaţie:

  • notificarea privind destinaţia sumei de 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult (emise începând cu data de 5 martie 2018);
  • notificare privind nedepunerea în termen a Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (emise începând cu data de 9 octombrie 2017);
  • notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă potrivit prevederilor art. 7 şi art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri pentru persoana fizică sosită în România pentru o perioadă mai mare de 183 de zile (emise începând cu data de 7 aprilie 2020).

Se mai are în vedere notificarea privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă „potrivit prevederilor art. 7 şi art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi de către persoana fizică plecată din România pentru o perioadă mai mare de 183 de zile (emise începând cu data de 07.04.2020)”, notificare privind nedepunerea în termen a declaraţiei de venit (emise începând cu data de 09.01.2017), notificare privind nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere (emise începând cu data de 09.01.2017), decizie de impunere – emisă începând cu anul 2013 sau decizie referitoare la obligaţii de plată accesorii – emisă începând cu anul 2013 sau somaţie – emisă începând cu data de 01.01.2015, respectiv numărul scrisorii primită în anul 2018 de la Ministerul Finanţelor Publice, referitoare la înrolarea în acest serviciu.