Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului pot solicita ANCOM, începând de miercuri 14 aprilie,  alocarea unuia dintre cele două noi numere disponibile pentru servicii cu caracter social, 116006 sau 116117.

Data până la care pot fi transmise cereri de acordare a acestor numere în prima etapă de alocare este 14 mai 2010.

Prin intermediul numărului 116006 se va putea furniza un serviciu de tip „linie de asistenţă telefonică pentru victimele infracţiunilor”.

Serviciul trebuie să ofere victimelor infracţiunilor posibilitatea de a primi asistenţă psihologică în astfel de situaţii, informaţii în legătură cu drepturile lor şi cu modalităţile de exercitare a acestor drepturi, precum şi îndrumare către instituţiile care le pot sprijini. În special, serviciul trebuie să asigure informaţii despre: poliţia locală şi procedurile judiciare penale, precum şi despre aspecte legate de despăgubiri şi asigurări.

Numărul 116117 va putea fi utilizat pentru „servicii medicale telefonice ce nu intră în categoria cazurilor de urgenţă”.

Serviciul va direcţiona apelurile către serviciile medicale adecvate pentru probleme urgente, dar care nu pun în pericol viaţa, în special, dar nu exclusiv, în afara programului normal de lucru, în zilele de repaus săptămânal şi în timpul sărbătorilor legale. Serviciul va pune apelanţii în legătură cu o persoană responsabilă de preluarea apelurilor care deţine experienţa şi competenţa necesare sau îi poate pune direct în legătură cu un cadru medical calificat.

Aceste două numere, ca toate numerele naţionale scurte de forma 116(xyz) vor fi numere cu acces gratuit pentru cei care le apelează. 

Numerele de forma 116(xyz) sunt rezervate la nivel european pentru servicii cu caracter social şi se alocă în toate ţările membre ale Uniunii Europene pentru aceleaşi tipuri de servicii. În prezent, în România sunt utilizate numerele 116000 pentru serviciul de tip „linii telefonice de urgenţă pentru copii dispăruţi” de către FOCUS – Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual şi 116111 pentru un serviciu „de asistenţă telefonică pentru copii” furnizat de  Asociaţia „Telefonul Copilului”. ANCOM a mai deschis spre alocare numărul 116123 pentru servicii de tip „linii de asistenţă telefonică care oferă sprijin emoţional”, însă acesta nu a fost solicitat de niciun furnizor până în prezent

SURSA: ANCOM