Comparativ cu luna ianuarie 2015, în luna ianuarie 2016 la punctele de frontieră s-au înregistrat creşteri atât la sosirile vizitatorilor străini  cu 0,7 % cât şi la plecările în străinătate ale vizitatorilor români  cu 12,2 %.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna ianuarie 2016 au însumat 581,3 mii, în creştere cu  16,6% faţă de cele din  luna ianuarie 2015.

Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în luna ianuarie 2016  78,7%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 21,3 % , ponderi  similare cu cele din  luna  ianuarie  2015.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au   deţinut-o cei din Europa (74,9% din total turişti străini), iar din aceştia 76,0% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Înnoptările  înregistrate în structurile de primire turistică în luna ianuarie 2016 au însumat 1145,2 mii, în creştere cu 15,9% faţă de cele din luna ianuarie 2015.

Din numărul  total de înnoptări, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în luna ianuarie 2016  76,7%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 23,3%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa ( 73,3 % din total turişti străini), iar din aceştia  69,5% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Durata medie a şederii în luna ianuarie 2016 a fost de  1,9 zile  la  turiştii români şi 2,2 zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna  ianuarie 2016 a fost de  19,9 % pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 1,9 puncte procentuale faţă de luna ianuarie 2015.

Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare  în luna ianuarie 2016 s-au înregistrat la hoteluri

(24,7%), vile turistice (15,8%), cabane turistice (14,7%), pensiuni turistice (14,5%), hosteluri (14,1%) şi pensiuni agroturistice (11,8%).

Cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi in structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare *) au provenit din Italia (14,5 mii), Israel (13,3 mii), Germania (11,4 mii), Republica Moldova (9,5 mii), Franţa (7,2 mii).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna ianuarie 2016 de 541,7 mii, în  creştere cu  0,7% faţă de luna ianuarie 2015. Majoritatea  vizitatorilor  străini  provine  din  ţări  situate în  Europa (94,1%). Din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România, 53,0% provin din statele Uniunii Europene. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Bulgaria (30,5%), Ungaria (29,6%), Italia (8,5%), Germania (6,1%), Polonia (5,1%) şi Austria (2,2 %) .

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna ianuarie 2016 de 1176,7 mii, în creştere cu 12,2% comparativ cu luna ianuarie 2015. Mijloacele de transport rutier au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 69,0 % din numărul total de plecări.