Astfel, în luna noiembrie 2014, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creşteri cu 5,4%, iar înnoptările au înregistrat scăderi cu 1,6%. Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2014 au însumat 7,89 milioane, în creştere cu 6,4% faţă de cele din intervalul similar din 2013. Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat, în primele 11 luni ale anului trecut, 77,2%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 22,8%, ponderi apropiate de cele din perioada similară a anului 2013.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (77,2% din total turişti străini), iar dintre aceştia 85,7% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene. Sosirile în hoteluri deţin, în perioada ianuarie – 30 noiembrie 2014, o pondere de 75,1% din totalul sosirilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare. Faţă de perioada similară din 2013, sosirile în hoteluri în primele 11 luni din 2014 sunt în creştere cu 6,7%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2014 au însumat 19,084 milioane, în creştere cu 4,8% faţă de cele din perioada similară a anului 2013. Din numărul total de înnoptări, 81,4% reprezintă înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2014, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 18,6%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (75,8% din total turişti străini), iar dintre aceştia 84,5% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Durata medie a şederii în perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2014 a fost de 2,6 zile la turiştii români, iar la turiştii străini a fost de 2 zile. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2014 a fost de 26,7% pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 0,9 puncte procentuale faţă de perioada similară din 2013. Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2014 s-au înregistrat la hoteluri (33,7%), vile turistice (20,4%) şi la căsuţe turistice (19,3%).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2014 de 7,884 milioane, în creştere cu 5% faţă de perioada similară din 2013. Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa (92,5%). Din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România, 59,1% provin din statele Uniunii Europene. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Ungaria (29,7%), Bulgaria (24,2%), Germania ( 9,4%), Italia (7%), Polonia (6,3%) şi Austria (4%).

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2014 de 11,562 milioane, în creştere cu 8,9%, comparativ cu perioada similară din 2013. Mijloacele de transport rutier au fost cele mai utilizate de vizitatorii români pentru plecările în străinătate, reprezentând 76,2% din numărul total de plecări.