Proiectul de act normativ aprobă metoda de privatizare prin ofertă publică a Societăţii Naţionale Nuclearelectrica Bucureşti. Acţiunile nesubscrise ca urmare a neexercitării dreptului de preferinţă vor fi anulate.

Pentru exercitarea dreptului de preferinţă de către acţionarii existenţi la achiziţionarea de acţiuni nou emise nu se va întocmi un prospect de ofertă publică conform prevederilor reglementărilor pieţei de capital.

Preţul de vânzare al acţiunilor nou emise va fi cel puţin egal cu preţul de ofertă sau cu preţul de referinţă utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a preţului de ofertă, mecanism aprobat de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Preţul de ofertă al acţiunilor nou-emise sau preţul de referinţă al acţiunilor nou-emise este aprobat prin hotărâre a Guvernului, pe baza recomandărilor intermediarului autorizat.
„Vorbim de un IPO mult aşteptat. Oferta ar putea capta un interes sporit, întrucât în acest domeniul sunt mulţi investitori interesaţi, astfel că succesul acţiunii va depinde de preţul cu care se va veni”, a declarat Adrian Simionescu, preşedintele casei de brokeraj Vienna Investment Trust.

Din comisia de pregătire şi monitorizare a procesului de ofertă publică primară şi de selectare a intermediarului vor face parte reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi ai Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizarii în Industrie, precum şi ai Societăţii Naţionale Nuclearelectrica. La solicitarea Societăţii Comerciale Fondul Proprietatea S.A. în cadrul acestei comisii vor putea face parte şi unul sau doi reprezentanţi ai acesteia.

Nuclearelectrica va contracta, conform prevederilor legale, servicii de investiţii financiare care vor fi prestate de un intermediar autorizat, prin licitaţie