Nuclearelectrica precizează că a încheiat în anul 2014 un contract de furnizare de pulbere sinterizabilă de UO2 cu Compania Naţională a Uraniului ("CNU") pentru o perioadă de 36 de luni la un preţ de 475 lei/kg UO2, preţ ce putea fi ajustat cel mult o dată la 12 luni, prin negociere, în situaţii justificate, încheindu-se în acest sens acte adiţionale la contract cu acordul părţilor.

Conform Nuclearelectrica, CNU a livrat, conform contractului, UO2 la preţul negociat de 475 lei/kg UO2 o perioadă de aproximativ 2 ani. În luna noiembrie 2015, CNU a notificat SNN că nu mai poate realiza livrarea de UO2 la preţul negociat şi agreat cu SNN de 475 lei/kg şi a pus în vedere SNN că nu va realiza livrarea efectivă de UO2 aferentă lunii decembrie 2015.

"Din punct de vedere al asigurării funcţionării FCN Piteşti şi operării CNE Cernavodă în condiţii sigure, refuzul livrării de UO2, cu nerespectarea graficului de livrare şi a clauzelor contractuale, reprezintă un risc în continuarea funcţionării FCN Piteşti şi operării normale a CNE Cernavodă, risc pe care SNN, companie care asigură 20% din necesarul de consum de energie al României, trebuie să îl gestioneze într-o manieră foarte responsabilă şi cu respectarea condiţiilor legale. Din punct de vedere economico-financiar, preţul ofertat de CNU este mult mai mare decât preţul de piaţă şi cu 76% mai mare decât preţul agreat prin contract între SNN şi CNU în anul 2014, fiind imposibil de susţinut financiar de SNN. Acceptarea acestei majorări semnificative de preţ, coroborat cu faptul că în anul 2016 producţia de energie a SNN va fi mai mică din cauza opririi planificate extinse a Unităţii 1 CNE Cernavodă şi cu preţul energiei pe piaţa competitivă, ar conduce la vânzarea producţiei SNN sub costul de producţie şi chiar la înregistrarea de pierderi financiare", se spune în comunicat.

SNN precizează că este un producător, un operator economic, a cărui responsabilitate este asigurarea siguranţei în operare şi producţie, protejarea intereselor companiei din punct de financiar, protejarea celor 2.000 de specialişti prin asigurarea standardelor specifice industriei nucleare şi nu poate accepta o majorare de preţ substanţială care să impacteze negativ şi chiar incontrolabil activitatea companiei.

De asemenea, SNN menţionează că este o companie listată pe piaţa de capital, care respectă legislaţia aplicabilă, o astfel de majorare neputând fi justificată financiar şi legal în acest context.

"Din perspectiva respectării principiului eficienţei utilizării fondurilor publice, acceptarea unei creşteri de preţ de asemenea amploare într-un contract de furnizare, fără argumente economice solide (creşterea aferentă conversiei de la U3O8 la UO2 comunicată de CNU a fost într-un interval de o lună de 228%, creştere care nu a putut fi justificată de CNU), ar reprezenta o încălcare clară a acestui principiu. Mai mult, SNN şi CNU sunt entităţi aflate în controlul comun al Ministerului Energiei, aşadar tranzacţiile între cele două părţi sunt tranzacţii cu părţi afiliate, tranzacţii pe care SNN, în calitate de companie listată este obligată să le raporteze. În această situaţie, ambele părţi trebuie să facă dovada că preţul de transfer este un preţ de piaţă cu respectarea prevederilor Codului Fiscal. În cazul în care acest principiu nu este respectat, adică tranzacţia se realizează la un preţ pe care autorităţile fiscale îl consideră ca fiind mai mare decât preţul pieţei, atunci diferenţa şi taxa pe valoarea adaugată aferentă ar deveni cheltuieli nedeductibile, îngreunând şi mai mult situaţia SNN", se afirmă în document.

SNN menţionează că înţelege situaţia dificilă a CNU, motiv pentru care a manifestat disponibilitate în negocierile cu CNU, acordând chiar şi un termen de remediere şi posibilitatea de a încheia un act adiţional la contract.

'Atât argumentele operaţionale, cât şi cele economico-financiare explicate cu bună-credinţă de SNN, dar şi imperativul de a respecta cadrul legal aplicabil şi, implicit, continuarea contractului la un preţ justificat agreat de ambele părţi, nu au determinat o abordare mai flexibilă din partea CNU. În acest context, contractul s-a reziliat de drept pentru neîndeplinirea obligaţiei de livrare de către CNU nici la termenul stabilit în contract, nici la termenul de remediere acordat de SNN', se mai arată în documentul citat.

În context, Nuclearelectrica precizează că, pentru a gestiona corespunzător astfel de situaţii care ar creşte riscul aferent necontinuării activităţii societăţii în condiţii normale, a calificat încă din anul 2008 un al doilea furnizor de pulbere sinterizabilă de UO2, Cameco Inc Canada.

'Având în vedere refuzul CNU de a realiza livrarea de UO2 aferentă lunii decembrie, existând riscul pentru SNN de a nu putea asigura funcţionarea FCN Piteşti şi CNE Cernavodă în condiţii normale, SNN a iniţiat în luna decembrie 2015 o procedură competitivă de urgenţă între cei doi furnizori calificaţi, CNU şi Cameco Inc Canada. Ca urmare a analizei ofertelor de preţ, SNN a declarat câştigătoare compania Cameco, preţul ofertat de acest furnizor fiind preţul cel mai mic dintre cele două oferte, cu mult sub preţul ofertat de CNU, la nivelul preţului de piaţă, cu toate taxele incluse', precizează Societatea Naţională Nuclearelectrica.

SURSA: Agerpres