Mai mult, toate ratingurile atribuite băncilor portugheze au o perspectivă negativă, excepție făcând Banco Portugues de Negocios (BPN), a cărei perspectivă este în dezvoltare.
Potrivit Moody’s, decizia de vineri încheie o procedură de revizuire demarată pe 15 iulie 2011, după retrogradarea ratingului suveran al Portugaliei la ”Ba2” cu perspectivă negativă de la ”Baa1”.
Totodată, principalul motiv al acestor retrogradări îl reprezintă concluzia agenției referitoare la deteriorarea solidităţii lor financiare din cauza mai multor factori: creşterea riscurilor activelor ca o consecinţă directă a retrogradării obligaţiunilor guvernamentale portugheze, continuarea deteriorării calităţii activelor domestice pe fondul prognozelor modeste de creştere economică, dar și tensiunile de lichiditate cu care se confruntă băncile portugheze lipsite de acces pe pieţele financiare.
Cele şase bănci afectate de scăderea ratingurilor pentru datorii şi depozite şi a celor de forţă financiară sunt: Caixa Geral de Depositos (CGD), Banco Comercial Portugues (BCP), Banco Espirito Santo (BES), Banco BPI (BPI), Banco Santander Totta (BST) şi Caixa Economica Montepio Geral (Montepio).
În ceea ce privește BCP, prezentă la nivel local prin Millennium Bank, Moody’s a coborât, cu două trepte, ratingul de forţă financiară (BFSR) la ”E plus” (B1) de la D(”Ba2”) iar ratingurile pentru datorii şi depozite la Ba3/Not Prime de la Ba1/Not Prime.