Art. 1. – (1) Drepturile salariale ale asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 19/2000, cu modificarile ulterioare, stabilite pentru luna martie 2001, se majoreaza incepand cu data de 1 aprilie 2001 corespunzator cresterii cotelor de contributii de asigurari sociale suportate de acestia, potrivit prevederilor prezentelor norme, astfel incat veniturile nete sa nu fie diminuate.
(2) In aplicarea prevederilor alin. (1) salariul de baza brut lunar sau, dupa caz, indemnizatia lunara bruta se majoreaza cu un procent diferentiat, in raport cu castigul salarial brut lunar realizat, astfel:

    
    Castigul salarial brut lunar realizat     Procentul de majorare
    (lei)     (%)

    pana la 10.920.000     8,29
    10.920.001 – 11.830.000     8,25
    11.830.001 – 12.350.000     7,95
    12.350.001 – 12.740.000     7,30
    12.740.001 – 13.650.000     6,98
    13.650.001 – 14.170.000     6,05
    14.170.001 – 15.210.000     5,25
    15.210.001 – 16.120.000     4,95
    16.120.001 – 18.070.000     4,00
    18.070.001 – 19.370.000     3,03
    19.370.001 – 21.320.000     2,48
    21.320.001 – 24.570.000     1,95
    24.570.001 – 29.120.000     0,85

(3) Asiguratii al caror castig salarial brut lunar se situeaza peste 29.120.001 lei nu beneficiaza de majorarea drepturilor salariale.
(4) Procentul de majorare a salariului de baza brut lunar, respectiv a indemnizatiei, corespunzator transelor mentionate la alin. (2), se aplica o singura data, la data intrarii in vigoare a prevederilor Legii nr. 19/2000.
(5) Agentii economici sunt obligati sa identifice in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate potrivit legii sursele financiare necesare pentru cresterea salariului de baza brut lunar, in cuantumul prevazut la alin. (2), fara a majora volumul arieratelor sau, dupa caz, nivelul subventiilor.
(6) La agentii economici care au acordat cresteri salariale potrivit contractelor colective de munca sau contractelor individuale de munca pana la data de 1 aprilie 2001 partile semnatare pot conveni ca, in situatiile in care majorarile salariale acordate acopera cresterile prevazute la alin. (2), prevederile acestui alineat sa nu se mai aplice.
Art. 2. – Prevederile prezentelor norme se aplica in mod corespunzator personalului din sectorul bugetar, precum si asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. VI din Legea nr. 19/2000.
Art. 3. – Pentru categoriile de asigurati ale caror obligatii de plata a contributiei de asigurari sociale pentru luna aprilie 2001 au fost calculate in baza reglementarilor legale in vigoare pana la data de 1 aprilie 2001 angajatorii vor efectua regularizarile corespunzatoare rezultate din aplicarea prevederilor prezentelor norme, pana la finele lunii mai 2001.