Potrivit inițiatorilor, întreruperea activității tuturor magazinelor considerate neesențiale a avut ca repercusiune închiderea principalului canal de vânzare a cărților – librăriile, iar acest lucru a cauzat o scădere a vânzărilor de carte din Romania cu peste 80%. Industria cărții din Romania reprezintă un sector fragil al economiei, fiind cea mai slab capitalizata Industrie de profil la nivelul Uniunii Europene. Ne aflam pe ultimul loc în Europa la consumul de carte, iar, potrivit Institutului Roman pentru Evaluare si Strategic, mai mult de 1 din 5 romani nu citesc cărți deloc.

Prezenta propunere legislativă are drept obiect instituirea și reglementarea modalității de acordare a „Voucherelor de lectura”.  Astfel, se va acorda un carnet de  vouchere cu frecvență lunară pe care elevii înmatriculați în învățământul preuniversitar sa le utilizeze pentru achiziția de carte poate facilita, pe lângă deprinderea unor abilității de cogniție, și crearea unui instrument de alfabetizare financiară. Administrarea tichetelor de lectură poate genera un exercițiu mai amplu de administrare a veniturilor și planificare și prioritizare a cheltuielilor.

Care sunt condițiile pentru a beneficia de voucher

Persoanele care pot beneficia de acordarea voucherelor de lectura trebuie sa îndeplinească simultan următoarele condiții: să fie cetățeni romani și să fie elevi înmatriculați în unități de învățământ pre-universitar, acreditate de Ministerul Educației și Cercetării. Voucherele de lectura vor putea fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru care au fost emise. Unitățile școlare emitente au obligația de a transmite elevilor lista unităților corespunzătoare rețelei utilizate la care aceștia pot folosi voucherele de lectură. Voucherele de lectura sunt bilete de valoare acordate elevilor, lunar, ca alocație individuală, utilizate numai pentru achiziționarea de cărți.

Care va fi valoarea și termenul de valabilitate al voucherului

Carnetul va conține 12 vouchere de lectură lunare, începând cu data emiterii carnetului de lectură. Acesta va avea valoarea nominala de 20 de lei, iar distribuția carnetelor cu vouchere se va realiza prin secretariatele instituțiilor de învățământ. Termenul de valabilitate individual lunar va fi de de 4 luni. Daca această propunere va fi promulgată, voucherul se va acorda începând cu anul școlar 2021-2022.