Amenzi de aproape un milion de lei au fost aplicate în decembrie. Inspectorii sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor au aplicat 156 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 983.600 de lei şi 27 de avertismente pentru deficienţe minore. Aceste amenzi s-au dat în cadrul controalelor efectuate în luna decembrie în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală.

Reprezentanţii Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) au arătat că verificările au vizat operatorii din industria alimentară care îşi desfăşoară activitatea în domeniul fabricării produselor de morărit, pâinii şi produselor de patiserie, al altor produse alimentare, băuturilor răcoritoare şi alcoolice.

În cursul lunii decembrie 2021, au fost efectuate 10.549 de controale în unităţile din industria agroalimentară din Bucureşti şi din ţară. În urma controalelor au fost constatate o serie de disfuncţionalităţi, dintre care: neconformităţi privind respectarea bunelor practici de igienă şi fabricaţie (neîntreţinerea igienică a spaţiilor de depozitare, întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor tehnologice de producţie, lipsa vestiarului pentru angajaţi, neasigurarea stocurilor corespunzătoare de substanţe destinate operaţiunilor de dezinfecţie, neefectuarea operaţiunilor de DDD în condiţiile legislaţiei specifice domeniului alimentar); neconformităţi privind întreţinerea şi igiena echipamentului de protecţie sanitară a personalului muncitor.

Ce nereguli s-au descoperit în industria alimentară

În plus, au mai fost depistate neconformităţi privind monitorizarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP, neconformităţi legate de asigurarea trasabilităţii şi conformităţii produselor alimentare (etichetare, buletine de analiză cu rezultate nesatisfăcătoare, ambalaj necorespunzător), dar şi în ceea ce priveşte personalul muncitor (neîntocmirea fişelor de aptitudini, neefectuarea cursului de igienă, lipsa echipamentului de protecţie, neatestarea stării de sănătate a personalului).

Alte tipuri de neconformităţi depistate au vizat desfăşurarea de activităţi neînregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, neafişarea anunţului de rechemare a produselor neconforme, utilizarea mijloacelor auto de transport produse alimentare neînregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, lipsa măsurilor pentru prevenirea răspândirii pandemiei generate de virusul SARS-CoV-2.

Controale la unităţile de depozitare a legumelor și fructelor

„În timpul controalelor efectuate în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe pentru efectuarea de analize de laborator conform procedurilor şi instrucţiunilor din Programul de supraveghere şi control pentru anul 2021, urmărindu-se conformitatea produselor alimentarea, încadrarea calităţii acestora în limitele maxime admise privind prezenţa de reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanţele interzise în alimente. De asemenea, s-au prelevat probe în vederea verificării conformităţii în ceea ce priveşte respectarea criteriilor microbiologice în alimente şi de pe suprafeţe/ ustensile de lucru în unităţile de industrie alimentară”, au arătat reprezentanţii ANSVSA.

Instituția a mai spus că au mai fost realizate controale oficiale la nivelul unităţilor de depozitare a legumelor şi fructelor, unde au fost constante neconformităţi legate de desfăşurarea activităţii de depozitare în unităţi neînregistrate, nerespectarea cerinţelor generale de igienă, deficienţe referitoare la demonstrarea trasabilităţii unor loturi şi lipsa monitorizării temperaturii în depozit.