Anunţul momentului venit de la unul dintre ministerele cheie ale Guvernului condus de către Florin Cîţu. Cei de la Coprul de Control al Ministerului Economiei au făcut publice rezultatele unei anchete.

Rezultatele anchetei de la Iprochim SA

În urma unui control efectuat de o echipă desemnată de ministrul Economiei a fost identificată la SC IPROCHIM SA o serie de neconformități legate în principal de încheierea și derularea unor contracte închiriere a unor spații (teren și construcție) aflate în proprietatea societății din subordinea Ministerului Economiei.

Aceste contracte au fost semnate în luna iunie 2011, de către factorii decizionali de la acea vreme, pentru o perioadă de 10 ani, angajând astfel, societatea într-o relație contractuală defavorizată sub mai multe aspecte, în special cu privire la prețul la care au fost închiriate bunurile societății respectiv 0,1 euro pe metrul pătrat pentru teren și 0,6 euro pe metrul pătrat pentru clădire.

Menționăm că locațiile sunt pe Calea Plevnei, unde prețul aproximativ de închiriere în zonă varia, în 2011, între 4 și 8,5 euro pe metrul pătrat în clădire.

Părțile au estimat că la data semnării contractului suprafața utilă a spațiului închiriat era de 3.000 de metri pătrați suprafață utilă, însă suprafața exactă, urma să fie determinată exact, printr-o expertiză.

Contracte fără clauze

Astfel, la încheierea contractelor respective, conducerea nu a urmărit introducerea unor clauze, care să apere interesul legitim al societății, mai cu seamă că acest Institut își desfășoară activitatea ca societate pe acțiuni, ce ar fi trebuit să se orienteze spre maximizarea profitului, în scopul eficientizării activității și a creșterii valorii activelor deținute.

Societatea comercială care a obținut spațiile respective s-a obligat la efectuarea unei investiții în cuantum de 756.000 de euro în termen de 5 ani, constând în lucrări de amenajare, decopertări, demolări, refacerea instalațiilor etc.

Cu toate acestea, la finalizarea lucrărilor respective s-a constatat de către Corpul de control lipsa diligențelor depuse de SC IPROCHIM SA, prin nedesemnarea unor persoane, care să constate pe baza unui proces verbal realitatea/valoarea lucrărilor de amenajare/renovare efectuate de locatar.

Astfel SC IPROCHIM SA și-a asumat un raport de expertiză încheiat de un expert cooptat la solicitarea și pe cheltuiala locatarului investitor, și implicit consecințele juridice generate de aici.

Aspectele constatate cu privire la încheierea/conținutul/derularea acestor contracte fac obiectul formulării unei sesizări penale ce va fi înaintată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în temeiul art. 291 alin. (1) din Codul de procedură penală.

În acest context, constatările ce vizează aspectele de natură penală nu pot face obiectul informării de presă, întrucât faza de urmărire penală este o fază nepublică a procesului penal în conformitate cu prevederile art. 285 alin. (2) din Codul de procedură penală.