Potrivit expunerii de motive, actul normativ vizează întărirea regulilor de integritate aplicabile persoanelor desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu, prin stabilirea unor incompatibilităţi specifice acestora, responsabilizarea conducătorilor entităţilor publice cu privire la respectarea prevederilor legale privind numirea persoanelor desemnate să exercite astfel de activităţi, precum şi reconfigurarea prevederilor legale cu privire la activitatea de inspecţie economico – financiară şi la cea de soluţionare a plângerilor prealabile, în raport cu evoluţia cadrului legal de reglementare în scopul exercitării în mod unitar a competenţelor de control stabilite în sarcina Ministerului Finanţelor Publice. 

"Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 va conduce la îmbunătăţirea controlului financiar preventiv al achiziţiilor publice, prin angajarea şi cheltuirea banilor publici cu asigurarea legalităţii, regularităţii şi economicităţii, contribuind astfel la realizarea condiţionalităţii ex-ante privind achiziţiile publice", se mai arată în documentuul citat. 

În cazul în care România nu va îndeplini condiţionalitatea ex-ante privind achiziţiile publice, în conformitate cu art.19 din Regulamentul UE nr. 1303/2013, până la data de 31.12.2016, Comisia Europeană poate decide suspendarea plăţilor intermediare pentru toate programele operaţionale, afectând implementarea Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii, în valoare de aproximativ 31 de miliarde de euro, alocate în perioada de programare 2014-2020, se mai arată în expunerea de motive. 

AGERPRES