Valoarea estimată a achiziţiei este de 2 milioane de euro (fără TVA), iar procedura de atribuire este licitaţia dechisă. Termenul limită pentru primirea ofertelor de participare este 21 martie.
Firmele participante la licitaţie trebuie să ofere soluţii pentru realizarea diferitelor tipuri de evenimente cum ar fi: masă rotundă, workshop, gale, seri româneşti, evenimente de tipul road – show, conferinţe, congrese, seminarii, burse si forum-uri de turism, expozitii foto, alte tipuri de evenimente (culturale, gastronomice, de imagine cu rol în creşterea circulaţiei turistice în România sau cu impact în creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică), fiecare dintre acestea având cerinţe specifice. Firma cîştigătoare va amenaja spaţiile pentru desfăşurarea evenimentelor, va realiza obiectele promoţionale, va asigura întrega logistică a evenimentelor, transportul, serviciul de catering precum şi serviciile hoteliere.
Finanţarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operaţional Regional, axa 5, operaţiunea „Crearea unei imagini pozitive a României ca destinaţie turistică prin definirea şi promovarea brandului turistic naţional”. Durata contractului de achiziţie publică este de un an de  la data semnarii de către ambele părţi. Criteriul utilizat în stabilirea ofertei câştigătoare este cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere  economic.

Te-ar putea interesa și: