Cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, în anul şcolar 2020 – 2021, este de 150 lei, prevede un proiect de hotărâre de Guvern pus în dezbatere publică de Ministerul Educaţiei.

“Bursele se alocă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, în funcţie de posibilităţile financiare ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale”, se arată în proiect.

Scăderea abandonului școlar este unul din scopurile proiectului

Potrivit notei de fundamentare, actul normativ are drept scop susţinerea activităţii de învăţare de “înaltă performanţă”, precum şi scăderea abandonului şcolar al elevilor şi asigurarea accesului egal la educaţie al tuturor copiilor.

“Astfel, se urmăreşte stabilirea unui cuantum minim unic al burselor la nivel naţional, necesar autorităţilor publice locale pentru previzionarea cheltuielilor bugetare în anul şcolar următor”, se precizează în nota de fundamentare.