Ministerul Educației a anunţat lansarea în dezbatere publică a noilor proiecte pentru planurile-cadru. Astfel, Minister, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, lansează în dezbatere publică proiectele planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional, care vor intra în vigoare gradual, începând cu clasa a IX-a a anului școlar 2021-2022, se arată într-un comunicat de presă.

Au fost consultaţi specialişti din mai multe domenii, dar şi entităţi reprezentative pentru mediul privat

Acestea au fost elaborate în cadrul grupurilor de lucru constituite prin OMEC 3261/14.02.2020, cu modificările și completările ulterioare. Din aceste grupuri de lucru au făcut parte specialiști din cadrul ministerului și din cadrul Centrului Național de Evaluare și Examinare, cercetători ai Institutului de Științe ale Educației și cadre didactice de prestigiu din învățământul preuniversitar.

În cazul proiectelor planurilor-cadru pentru filiera tehnologică și învățământ profesional au fost cooptați specialiști din Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Autoritatea Națională pentru Calificări, dar și ai unor entități reprezentative pentru mediul privat și asociativ.

Comisia de validare a proiectelor planurilor-cadru a avut în componență reprezentanți ai tuturor partenerilor sociali: federațiile sindicale, federațiile/asociațiile de părinți, mediul universitar, Academia Română, Consiliul Național al Elevilor, ARACIP, organizații nonguvernamentale și alți parteneri cu experiență în domeniu (ex: Banca Mondială, UNICEF).

Trebuie evitată începerea anului şcolar 2021-2022 fără manuale de clasa a IX-a

Desfășurarea anului școlar 2020-2021 în condiții de pandemie a îngreunat procesul de pregătire a lansării în dezbatere publică a planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional, din cauza provocărilor și restricțiilor specifice acestei perioade. Se impune însă urgentarea lansării în consultare publică pentru a nu creste încă și mai mult riscul inexistenței manualelor de clasa a IX-a la începutul anului școlar 2021-2022.

Fiind conștienți de importanța acestui demers, așteptăm propuneri de îmbunătățire din partea tuturor factorilor interesați, la adresa de email [email protected], până la data 31.01.2021, mai transmite Ministerul Educaţiei.

Oficialii din Educaţiei îşi doresc ca, în urma acestor propuneri de îmbunătățire, planurile-cadru să fie un fundament pentru materializarea profilului absolventului, reflectând astfel nevoile societății, dar și cele mai bune practici documentate științific privind procesul de proiectare curriculară. Ne așteptăm ca forma finală a acestor planuri cadru să reflecte principiile agreate prin cel mai amplu proces de consultare publică în cadrul proiectului România Educată, se mai arată în comunicat.

Sursa foto: INQUAM Photos, Adriana Neagoe