"Vă prezentăm câteva date statistice privind procesul de notificare la Lega privind darea în plată. Vă facem de la început precizarea că legea nu ne-a dat posibilitatea şi nici nu ne-a obligat să culegem date statistice. Informaţiile se bazează numai pe raportări ale băncilor transmise la solicitarea Băncii Naţionale a României în vederea monitorizării poziţiei prudenţiale a instituţiilor de credit şi a evaluării stabilităţii sistemului bancar. (…) La capitolul notificări de dare în plată, avem total notificări la 20 iulie, 3.907 notificări, din care contestate de către bănci 2.634, adică 67,4%", a explicat Isărescu. 

În plus, potrivit acestuia, 404 debitori au notificat mai mult de două credite, de aceea numărul total de debitori este mai mic decât totalul notificărilor, respectiv 3.398 de debitori, dar majoritatea au depus notificare pentru un singur credit. 

Guvernatorul BNR a mai precizat că suma totală a creditelor notificate, respectiv 1,13 miliarde de lei, reprezintă 1% din totalul creditelor acordate persoanelor fizice şi 2% din creditele ipotecare. 

Pe de altă parte, şeful BNR a menţionat că 56% dintre notificări vizează credite cu întârzieri de peste 90 de zile, iar 44% nu au fost şi nu sunt credite cu probleme. Totodată, în majoritatea cazurilor, valoarea creditului rămasă de rambursat este mai mare decât valoare garanţiei imobiliare. "Cu alte cuvinte exista o motivaţie clară de dare în plată pentru că valoarea casei era mai mică decât valoarea creditului şi debitorul era stimulat să efectueze această operaţiune. Avem în această situaţie 64% din numărul notificărilor şi 75% din valoarea expunerilor notificate. În cazul a 504 notificări, valoarea garanţiei este mai mare decât a creditului rămas de plată", a mai spus guvernatorul BNR. 

În ceea ce priveşte gradul de îndatorare al debitorilor care au depus notificări de dare în plată, în majoritatea cazurilor acesta depăşeşte 65%. În plus, cele mai multe credite pentru care s-au depus notificări au valoare ridicată, de circa 300.000 de lei, potrivit datelor prezentate de guvernatorul BNR. 

Legea privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credit a fost publicată în 
Monitorul Oficial în data de 28 aprilie şi a intrat în vigoare în data de 13 mai 2016. AGERPRES