De exemplu, Ministerul Finanțelor Publice anunța, pentru 30 aprilie 2016, că bugetul s-a încheiat cu un excedent de 130 de milioane de lei.

Potrivit execuției bugetare pe primele cinci luni ale anului, veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 91,2 miliarde de lei, reprezentând 12% din PIB, au fost cu 2,1% mai mici în termeni nominali față de aceeași perioadă a anului precedent. Sume mai mari au fost înregistrate la încasările din impozitul pe profit (+11,3%), accize (+7,4%), contribuții de asigurări sociale (+6,1%), impozitul pe salarii și venit (+1,7%), precum și din taxa pe utilizarea bunurilor (+13,3%), în special din taxele pe jocuri de noroc.

"În ceea ce privește încasările din TVA, acestea au înregistrat o scădere față de aceeași perioada a anului 2015 de 7,9% în condițiile în care au fost afectate atât de reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 20% începând cu 1 ianuarie 2016, care s-a reflectat în încasările din februarie, cât și de introducerea unei cote reduse la alimente de 9%, aplicată de la 1 iunie 2015", se menționează în comunicatul remis de Ministerul Finanțelor Publice.

La nivelul administrațiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creșteri față de anul precedent la veniturile nefiscale cu 16,3%, în timp ce la taxa pe utilizarea bunurilor s-a înregistrat o scădere de 2%. La impozite și taxe pe proprietate s-a înregistrat o scădere de 17,% datorită amânării termenului de plata a impozitului pe proprietate până la 30 iunie, dată până la care se aplică o reducere de 10% la plata integrală a impozitului pe locuință, terenuri și mașini.

În ceea ce privește cheltuielile, reprezentanții MFP anunță o creștere a acestora în termeni nominali, cu 5,9% față de aceeași perioadă a anului precedent. Cheltuielile s-au ridicat la o sumă de 92 miliarde de lei.

Cel mai mult au crescut cheltuielile de personal, cu aproape 10% a față de aceeași perioadă a anului precedent, fiind determinate în principal de majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2015, respectiv 12% pentru personalul din instituțiile publice locale, 25% pentru personalul din sistemul public sanitar și a personalului din sistemul public de asistență socială, 15% pentru personalul din învățământ, 10% pentru personalul din sistemul bugetar exclusiv sănătate, învățământ și asistență socială, precum și majorarea salariului minim brut pe țară cu 75 de lei începând cu 1 iulie 2015. "Menționăm că în analiza cheltuielilor de personal trebuie ținut cont de faptul că în trimestrul I 2015 s-a plătit prima tranșă aferentă plăților drepturilor stabilite prin hotărâri judecătorești, de aproximativ 1,5 miliarde de lei", explică reprezentanții MFP.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 2,5% față de aceeași perioadă a anului precedent, iar cele cu asistența socială au crescut față de aceeași perioadă a anului precedent cu 7,6%, fiind influențate în principal de majorarea cu 5% a punctului de pensie începând cu 1 ianuarie 2016 și de dublarea alocației de stat pentru copii începând cu 1 iunie 2015.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne şi externe, au fost de 9 miliarde de lei, respectiv 1,2% din PIB, cu aproximativ 24,2% mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, se mai arată în comunicatul Finanțelor.