Gheorghe Udrişte, director general al Metrorex, şi Gabriel Stanciu, director general al Alstom Transport. România, au căzut de acord sa semneze un amendament la contractul în vigoare din 2004 privind întreţinerea întregii flote de trenuri de metrou.
Contractul prevede ca Alstom să continue furnizarea serviciilor de întreţinere preventivă şi corectivă pentru 400 de vagoane de metrou pe an până la sfârşitul anului 2019.

În conformitate cu termenii şi condiţiile contractului, Alstom va continua, de asemenea, sa asigure întreţinerea preventivă şi corectivă pentru subsistemele principale ale trenurilor, să efectueze toate reparaţiile necesare, precum şi sa cureţe interiorul şi exteriorul garniturilor de tren.

În plus, contractul include extinderea tuturor serviciilor de întreţinere la orice vagoane noi achiziţionate de Metrorex.

Pe baza experienţei operaţionale acumulate în efectuarea activităţilor de mentenanţă, Metrorex şi Alstom au modificat şi completat termenii contractului în vigoare pâna în prezent.

În cadrul bunului parteneriat cu Metrorex, discuţiile au permis identificarea surselor de reduceri a costurilor în trei direcţii: optimizarea lucrărilor de întreţinere, optimizarea planificării acestora şi un nou principiu de facturare.

Modificările vizează, în principal, simplificarea operaţiunilor de întreţinere, cu scopul de a îmbunătăţi
flexibilitatea şi de a creşte viteza cu care vagoanele pot fi repuse în serviciu comercial. Semnatarii contractului au specificat obiectivele şi indicatorii de performanţă pentru garniturile de metrou, precum si mijloace de măsurare a acestora.

De asemenea, Alstom va instala ferestre rabatabile la trenurile construite de Bombardier, în scopul de a îmbunătăţi ventilaţia şi nivelul de confort oferit pasagerilor.

În plus, contractul consolidează poziţia Alstom în privinţa investiţiilor sale în Bucureşti. Din 2004, s-au investit peste 50,2 milioane de lei (12 milioane de euro) în preluarea, renovarea şi întreţinerea a patru depouri si locaţii de întreţinere ale Metrorex, precum si în asigurarea a peste 500 de locuri de munca. Semnarea acestui nou amendament înseamnă că Alstom poate lua în considerare suplimentarea investiţiei cu încă 59,6 milioane de lei (14 milioane de euro).

"Acest acord este o dovada a politicii Alstom Transport de sprijinire a clienţilor săi în căutarea unor soluţii constructive. Metrorex va putea astfel să asigure în continuare pasagerilor bucureşteni garnituri de metrou a căror rată de disponibilitate este în prezent de peste 99%. Acest acord va ajuta Metrorex să îşi îndeplinească obiectivele privind gestionarea bugetului şi performanţa economică, precum şi calitatea serviciilor", a declarat Gabriel Stanciu, director general Alstom Transport România.
SURSA: Agerpres