Până acum, distribuitorii nu erau obligaţi să racordeze la reţea localităţile neelectrificate, ci făceau acest lucru doar dacă această investiţie se justifica economic. Electrificarea localităţilor izolate era realizată cu bani din bugetul central, prin Ministerul de Interne, şi din bugetele locale.
‘Comitetul de Reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei a aprobat, în şedinţa de astăzi, 23.10.2013, Metodologia pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, reglementare emisă în vederea actualizării cadrului de reglementare necesar transpunerii prevederilor din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123 / 2012. Potrivit prevederilor acestei legi (art. 51), operatorul de distribuţie concesionar este obligat să asigure dezvoltarea şi finanţarea reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie în zona acoperită de contractul de concesiune, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale, realizate în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism’, se arată într-un comunicat al ANRE.
Potrivit sursei citate, în cazul în care realizarea acestor investiţii nu este justificată economic pentru operatorul de distribuţie concesionar, acestea pot fi cofinanţate de autorităţile publice.
‘Evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor respective se determină de operatorul de distribuţie concesionar în baza unui studiu de fezabilitate, conform prevederilor metodologiei aprobate astăzi. Metodologia stabileşte etapele şi procedura de analiză şi soluţionare a cererilor de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor sau pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie, formulate de autorităţile administraţiei publice locale sau centrale în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism, inclusiv modalitatea de evaluare a condiţiilor de finanţare a lucrărilor respective’, se mai arată în comunicatul ANRE.
Sursa: Agerpres.