Pensionarea anticipată și cea anticipată parțială se pot obține de către femei și bărbați deopotrivă, dacă îndeplinesc condițiile din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii. Așa cum le spune și numele, aceste două tipuri de pensionări dau posibilitatea de a ieși din câmpul muncii ca pensionar mai devreme decât ar fi cazul.

Aceeași Lege a pensiilor interzice însă cumulul acestor tipuri de pensie cu anumite venituri. Dacă autoritățile descoperă că interdicțiile nu sunt respectate, dreptul la pensie e suspendat în ziua următoare momentului când au început să fie cumulate respectivele venituri.

În primul rând, cine e pensionat anticipat nu mai poate lucra în baza unui contract de muncă, veniturile salariale neputând fi câștigate cu cele din pensia anticipată/parțială.

De asemenea, nu se poate cumula salariul dintr-un raport de serviciu cu pensia anticipată/parțială. De exemplu, funcționarul public nu mai poate continua munca și primi și pensie anticipată în același timp.

Pensia anticipată/parțială nu se poate cumula nici cu veniturile din activități în funcții elective, exceptând indemnizația de consilier local/județean. De asemenea, nu se poate cumula nici cu veniturile obținute din numirea în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului.

De asemenea, cumulul este interzis și cu veniturile obținute de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti.

Pensia anticipată se poate obține cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin opt ani mai mare decât stagiul complet de cotizare. Spre deosebire de pensia anticipată simplă, la pensionarea anticipată parțială e nevoie de un stagiu de cotizare ceva mai mic, scrie avocatnet.ro.