Conform anunțului de licitație, contractul implică lucrări de marcaj rutier, limitatoare de viteză, instalare de indicatoare rutiere și instalare de semnalizatoare rutiere. Administrația Străzilor București va încheia un acord-cadru, contractele subsecvente urmează să se atribuie prin reluarea competiției.

Durata acordului-cadru este de 48 luni, iar valoarea estimată, fără TVA, este 119,93 milioane lei. Administrația Străzilor București intenționează să încheie minim 1 contract subsecvent anual, pentru fiecare lot în parte, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat anual. “Cantitățile minime și maxime estimate pe durata fiecarui acord cadru, precum și pentru un singur contract subsecvent încheiat în baza fiecarui acord cadru se regăsesc în anexele caietului de sarcini pentru fiecare lot in parte”, conform anunțului de licitație.

Contractul este finanțat cu bani de la buget local, criteriile de atribuire este prețul cel mai scăzut și nu se va organiza licitație electronică. Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documenten este 6 iunie, licitația având loc pe data de 3 iulie.