Valoarea proiectului care a fost depus de MTI în cadrul Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative este de 16.730.140 de lei fără TVA, din care finanțarea nerambursabilă din Fondul Social European este de 14.220.619 de lei.

”Activitățile incluse în cadrul proiectului  precum consolidarea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat prin introducerea managementului privat, standardizarea costurilor, coordonarea politicii privind transportul urban sunt fundamentale pentru asigurarea eficienței în companiile care gestionează infrastructura de transport. Asistența Băncii Mondiale este o garanție pentru introducerea în cel mai scurt timp posibil a unui management performant în companiile de stat din domeniul transporturilor”, a precizat Alexandru Nazare, în comunicatul remis de instituţie.

Proiectul „Suport pentru punerea în aplicare a unei strategii generale în sectorul de transport și infrastructură”, are ca scop îmbunătăţirea capacității instituţionale a MTI pentru a elabora şi implementa o strategie generală integrată a sectorului transporturi și infrastructură și de a elabora planuri strategice pe termen lung prin care să planifice utilizarea resurselor comunitare şi naţionale în vederea atingerii obiectivelor asumate în relația cu instituțiile internaționale, și în primul rând cu Uniunea Europeană.

În cadrul proiectului care va fi derulat cu asistența Băncii Mondiale, au fost propuse următoarele activități:

1. Sprijin pentru elaborarea si  punerea în aplicare a unei strategii generale, integrate, ce va acoperi toate modurile de transport. În cadrul acestei activităţi este inclusă şi subactivitatea privind consolidarea guvernanței corporative a întreprinderilor publice (de stat), respectiv introducerea managementului privat în companiile aflate sub autoritatea MTI.

2. Sprijin în activitatile de comunicare ale ministerului privind implementarea strategiei.

3. Îmbunătăţirea evaluării procesului de recuperare a costurilor privind infrastructura rutieră şi feroviară şi fundamentarea cerinţelor de finanţare din sectorul transporturilor în conformitate cu principiile directivelor europene.

4. Creşterea capacităţii MTI pentru evaluarea eficienţei costurilor proiectelor de investiţii.

5. Sprijin pentru buna functionare a Autorităţi Metropolitane de Transport.