O majorare a salariilor va conduce la o cresete a cererii interne. În lipsa unei creșteri echivalente de productivitate, care să conducă la mojorarea ofertei interne, echilibrul dintre cerere și oferta se va regla prin creșterea prețului (inflație) și/sau majorarea deficitului comercial.

Creșterea economică bazată pe consum nu este sustenabilă pe termen lung. Ea generează deficite (bugetar, de cont current), deficite ce trebuie finanțate prin împrumuturi, cererea ridicată de finanțare ducând la majorarea ratelor de dobânda. 

Cred că în România se manifestă efectul Harrod-Balassa-Samuelson – și anume creșterea accelerată salariilor în sectorul public generează inflație și depreciere a monedei naționale.

Mecanismul de transmisie este următorul: Majorarea salariilor, nejustificată de o majorare de productivitate, în sectorul bunurilor netranzactionabile (liber cu exteriorul) a condus la majorarea salariilor în sectorul bunurilor tranzacționabile. 

Cum acesta majorare de salarii nu s-a banzat pe o creștere a productivității în acest sector, ci doar pe competiția din piață muncii, competitivitatea externă a acestui sector a scăzut. De aici rezultă deprecierea monedei naționale și deteriorarea contului curent, fenomene care s-au manifestat în România în ultima perioada. Majorarea de salarii a generat în același timp și o majorare a cererii interne.

În lipsa unei creșteri echivalente de productivitate, care să conducă la mojorarea ofertei interne, echilibrul dintre cerere și oferta se reglează prin creșterea prețului (inflație) și majorarea deficitului commercial, fenomene care de asemenea s-au manifestat în România în ultima perioada.