Potrivit unui anunţ de participare, postat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), tipul procedurii va fi licitaţie deschisă, iar criteriul de atribuire va fi cel mai bun raport calitate-preţ în ceea ce priveşte criteriile menţionate în anunţ. 

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 3 ianuarie 2018, ora 16:30, iar primirea ofertelor sau a cererilor de participare se va face până la data de 11 ianuarie 2018, ora 16:00. Data limită de evaluare a ofertelor este 5 februarie 2018, ora 18:00. 

Contractul "Consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad şi a oricăror instituţii în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizării obiectivului de investiţii: Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)" se înscrie într-un proiect finanţat din Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM). 

Activităţile în cadrul contractului, aşa cum au fost stabilite prin caietul de sarcini, vor fi realizate în patru etape, astfel: etapa I – de la declanşarea procedurii de expropriere până la notificarea proprietarilor, etapa II – de la notificarea proprietarilor până la întabularea dreptului de proprietate, etapa III – transferul către UAT-uri a imobilelor care nu mai sunt necesare după finalizarea lucrărilor şi etapa IV – reprezentarea expropriatorului în fata instanţelor de toate gradele, în toate litigiile formulate de persoanele expropriate, ca urmare a parcurgerii de către prestator a tuturor etapelor anterioare, cu caracter contencios sau necontencios, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzelor. 

Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice. 

Termenul pentru finalizare este de 48 de luni începând de la data atribuirii contractului. 

AGERPRES