Proiectul este în valoare de 5.051.362,00 lei, din care 4.293.657,70 lei reprezintă valoarea asistenţei financiare nerambursabile. “Obiectivul general al acestui proiect este îmbunătăţirea capacităţii administrative a MADR de a gestiona ciclul de politici publice specifice domeniului agroalimentar (elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice)”- precizează MADR

Prin implementarea proiectului se urmăreşte, pe baza consultărilor cu factorii interesaţi, elaborarea unei viziuni de dezvoltare a sectorului agroalimentar pe termen mediu şi lung – orizont 2020/2030, stabilirea liniilor directoare de dezvoltare a sectorului agroalimentar şi a unui pachet de note tehnice care vor facilita elaborarea documentelor de politici publice specifice domeniilor aflate în portofoliul MADR precum şi organizarea unor sesiuni de formare pentru întărirea capacităţii MADR în domeniul managementului ciclului de politici publice.

Pe lângă oficiali din conducerea MADR, vor participa la această lansare reprezentanţi ai Băncii Mondiale, ai mediului de afaceri şi ai administraţiei publice centrale şi locale.