Capitolul de contribuții are noutăți de mare impact. Rata efectivă de taxare va creşte pentru activități independente (PFA-uri, drepturi de autor, contracte civile) și va scădea pentru câștigurile din dividende. Modificările vor intra în vigoare în două etape: 2016 și 2017.

Persoanele fizice autorizate (PFA) vor datora, din ianuarie 2016, și contribuția de asigurări sociale (CAS) de 10,5%, la venitul net efectiv realizat, plafonat la cinci salarii medii brute lunare. Prin urmare, PFA va plăti, pe lângă impozitul de 16% și contribuția de asigurări de sănătate (CASS) de 5,5%, și CAS de 10,5%. Din 2017, și CASS de 5,5% va fi plafonată la cinci salarii medii brute lunare .

Persoanele fizice care primesc dividende nu vor datora din 2016 CASS de 5,5%, așa cum era prevăzut în varianta votată inițial de parlament, în iunie. O altă modificare, în noul Cod fiscal față de textul votat în vară, este că impozitul pe dividende nu va fi redus la 5%, ci va rămâne 16%, în 2016.

Astfel, anul viitor, câștigurile din dividende vor fi impozitate ca în prezent: dacă există venituri din salarii, PFA etc, nu se va datora CASS. Din 2017, însă, impozitul pe venit va scădea la 5%, iar CASS de 5,5%, plafonat la cinci salarii medii brute lunare, va deveni obligatorie, indiferent ce alte surse de venit mai există.

Pentru veniturile din drepturi de autor se va plăti obligatoriu, din 2016, CAS de 10,5% plafonat la cinci salarii medii brute lunare. În schimb, nu va fi datorată CASS de 5,5% dacă există și venituri din salarii, PFA etc. În concluzie, din punctul de vedere al CASS, situația nu se schimbă în 2016.  Din 2017, însă,  CASS, plafonat la cinci salarii medii brute lunare, va deveni obligatorie și pentru aceste venituri, indiferent dacă există și alte surse. Tot la drepturi de autor, trebuie menționat că va crește, din 2016, cota forfetară de cheltuieli la 40% de la 20%.

Impozit pe profit

În cazul cheltuielilor cu sponsorizarea, va fi majorată limita de 3 la mie din cifra de afaceri, până la care se pot acorda sume pentru sponsorizare, la 5 la mie din cifra de afaceri.

Cheltuielile sociale vor fi deductibile în limita a 5% față de 2% în prezent, din totalul cheltuielilor salariale.
Cheltuielile efectuate în numele unui angajat la schemele de pensii facultative și cu primele de asigurare voluntară de sănătate vor deductibile integral pentru societate indiferent de sumă (dacă aceste cheltuieli depășesc 400 euro/participant pentru fiecare dintre cele două tipuri de cheltuieli, diferența va fi considerată cheltuială salarială).
În ceea ce priveşte scutirea de impozit a profitului reinvestit, va fi introdusă o nouă categorie de active – calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, precum și programe informatice.

Microîntreprinderi

Principala noutate este cota de 1%, în vigoare din 2016, pentru microîntreprinderi persoane juridice române nou-înființate care îndeplinesc următoarele condiții: au cel puțin un angajat, cu condiția ca angajarea să fie făcută în cel mult 60 de zile inclusiv de la data înființării; sunt constituite, pe o durată mai mare de 48 de luni; acționarii/asociații microîntreprinderilor nu au deținut titluri de participare la alte persoane juridice.
Cota de 1% se va aplica până la sfârșitul trimestrului în care se încheie perioada de 24 de luni. Conform noului Cod Fiscal, salariatul este persoana angajată cu contract individual de muncă, cu normă întreagă, potrivit  Codului Muncii.
Condiția privind salariatul va fi considerată îndeplinită și dacă microîntreprinderea are persoane angajate cu contracte individuale de muncă cu timp parțial, dacă fracțiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi sau dacă are încheiate contracte de administrare sau mandat, cu remunerația cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată.

Impozit pe venit

Cotizațiile plătite asociațiilor profesionale de către persoanele care desfășoară activități independente vor fi deductibile în limită a 4.000 euro anual.

Diurna va putea fi acordată și administratorilor. Tichetele cadou acordate cu ocazia evenimentelor speciale vor fi neimpozabile pentru toți salariații, nu doar pentru copiii angajaților. Nu se mai consideră avantaj impozabil utilizarea de către salariați a autoturismelor pentru care s-a aplicat limitarea deducerii TVA și a cheltuielii la 50%. Pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, inclusiv arendă, va fi majorată cota de cheltuieli forfetare de la 25% la 40%.

TVA

Cota standard va scădea de la 24% la 20%, de la 1 ianuarie 2016, iar de la 1 ianuarie 2017 la 19%.  Din 2016, va fi introdusă taxarea inversă în cazul clădirilor, părților de clădire și a terenurilor de orice fel. Tot de anul viitor, va fi introdusă taxarea inversă, până la 31 decembrie 2018, pentru telefoane mobile, tablete PC, laptop-uri, console de jocuri și dispozitive cu circuite integrate.

Taxe locale

Clădirile vor fi taxate în funcție de destinație, nu în funcție de proprietar, persoană fizică sau juridică, așa cum era până acum.  Pentru clădirile rezidențiale cota va fi între 0,08% și 0,2%, iar pentru cele nerezidențiale între 0,2% și 1,3%, în funcție de decizia consiliului local. În prezent, cotele sunt stabilite pentru persoane fizice (0,1%) și persoane juridice (0,25%-1,5%). În cazul persoanelor juridice scad cotele de impozitare dacă nu este efectuată reevaluarea. Astfel, cota va fi 5%, din 2016, în prezent, fiind între 10% și 20%, dacă evaluarea nu este făcută în ultimii trei ani și între 30% și 40% dacă nu a fost realizată în ultimii cinci ani.