Unul dintre puținele locuri de muncă din România unde, pentru acțiunile din timpului serviciului, angajații nu puteau fi trași la răspundere în penal este Banca Națională a României, condusă de guvernatorul Mugur Isărescu. 

Senatorii au decis însă că nu mai este cazul să se întâmple astfel și au aprobat tacit o inițiativă a lui Daniel Zamfir, unul dintre cei mai vocali contestatari ai acțiunilor Băncii Naționale. 

În şedinţa plenului de miercuri, propunerea legislativă prin care se abrogă alineatele (3) şi (4) ale art. 25 din Legea 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, în sensul că membrii Consiliului de Administraţie al BNR şi personalul acesteia însărcinat să exercite atribuţii de supraveghere prudenţială vor răspunde civil şi penal. 
Cele două alineate, propuse spre abrogare, stipulează că „membrii Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a României şi personalul acesteia, însărcinat să exercite atribuţii de supraveghere prudenţială, nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu bună-credinţă şi fără neglijenţă, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor de supraveghere prudenţială. Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor prevăzute anterior se suportă de Banca Naţională a României”.