În această campanie nu am găsit nimic substanțial despre teme importante. Începând de azi pun, pe domenii, o listă a vulnerabilităților României și o listă a adevăratelor întrebări la care e nevoie de un răspuns. Programele de guvernare NU oferă răspunsuri clare la aceste întrebări. Judecați voi dacă ele sunt importante sau nu.

1) Familia, sănătatea, egalitatea de oportunități și schimbări demografice

Vulnerabilitățile României:
• Rolul și statutul femeii în societatea românească se situează mult sub meritele sale și sub eforturile depuse în familie și la locul de muncă. Există un mare deficit comportamental și de recunoaștere a meritelor și drepturilor femeii în România.

• Natalitatea și fertilitatea sunt foarte scăzute, fapt ce produce deja efecte negative în societate, impactul pe termen lung fiind foarte grav.

• Serviciile de sănătate pe care le primesc oamenii nu corespund nevoilor minimale ale majorității cetățenilor. E nevoie de o urgentă modernizare, atât la nivel de sistem, cât și la nivel de servicii individuale.

Întrebări fundamentale:
• Care sunt cele mai sustenabile soluții pentru redresarea demografică și creșterea natalității?
• Cum putem ameliora acceptarea socială și evoluția favorabilă în viață a copiilor cu dificultăți sau handicap?
• Care sunt instrumentele necesare pentru întărirea compatibilității dintre muncă și viața de familie?
• Care este echilibrul optim între activitatea profesională, pe de o parte, și îngrijirea familiei, pe de altă parte? Cum poate fi armonizată munca remunerată cu viața de familie?
• Cum pot fi reduse efectele negative ale emigrației și cum poate fi menținută legătura cu familia și cu România a emigranților români?

• Cum putem compensa și preveni plecările resursei umane calificate, precum medicii sau inginerii înalt specializați? Speranța de viață a românilor este în creștere. Cum vor fi gestionate în mod sustenabil consecințele acestui fapt pentru sistemul de pensii și asigurări medicale?
• Care sunt soluțiile acceptabile din punctul de vedere al calității vieții astfel încât raportul de astăzi dintre populația angajată în câmpul muncii și cea aflată la pensie să fie inversat?
• Creșterea speranței de viață și a calității vieții face inevitabilă pe termen lung creșterea perioadei totale de muncă din decursul vieții unei persoane. Care sunt soluțiile pentru ca acest lucru să ducă la creșterea calității vieții și în ce măsură creșterea competitivității este o soluție?
• Care este modul optim de definire a rețelei medicale astfel încât să fie asigurat un serviciu medical de proximitate și, în același timp, să dezvoltăm centre zonale ultramoderne?
• Ce politici trebuie să punem în practică pentru a avea oameni sănătoși și activi pentru o perioadă cât mai lungă de timp?
• Cum îmbunătățim comunicarea pe teme medicale, mai ales în mediile cu grad de educație scăzut?