Se schimbă legea vânzării terenurilor agricole

Legea vânzării terenurilor agricole se schimbă! Un proiect de lege a fost depus la Senat. Noile reguli propuse de inițiatori se referă la dreptul de preempțiune al vecinilor terenului pus în vânzare.

În legislația actuală, conform Legii nr. 17/2014, dreptul de preempțiune este acordat doar vecinilor care dețin terenuri agricole. Dacă această inițiativă va fi adoptată, dreptul de preempțiune va reveni tuturor vecinilor, indiferent de categoria de folosință a terenului învecinat.

Proiectul legislativ propune modificarea Legii nr. 17/2014 privind reglementarea vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și extinderea categoriilor de preemptori în cazul vânzării acestor terenuri.

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 17/2014, care reglementează vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan, și a Legii nr. 268/2001, care privește privatizarea societăților ce administrează terenuri agricole proprietate publică și privată a statului și înființarea Agenției Domeniilor Statului, a fost depus la Senat. Va urma parcursul legislativ necesar pentru a putea intra în vigoare.

Ce ar putea aduce nou viitoarea lege?

teren
Cum s-ar putea modifica legislaţia privind dreptul de preempțiune / SURSA FOTO: Dreamstime

Noua lege ar urma să aducă următoarele modificări privind vânzarea terenurilor:

Articolul 4, alineatul (1), punctul c) va fi modificat astfel: c) preemptori de rang III: proprietarii terenurilor vecine cu terenul supus vânzării și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la alineatele (2) și (5);

Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: În cazul exercitării dreptului de preempțiune de către proprietarii de terenuri vecine, indiferent dacă terenul acestora se află în intravilan sau extravilan și indiferent de categoria de folosință a acestuia, prioritatea la cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan se stabilește astfel:

  • proprietarul de teren agricol vecin care are hotarul comun cu latura cea mai mare a terenului supus vânzării;
  • în cazul în care terenul supus vânzării are două laturi mari sau toate laturile egale, prioritate la cumpărarea acestui teren are proprietarul de teren vecin, tânăr fermier, care are domiciliul/reședința situat/situată pe teritoriul național de cel puțin un an anterior înregistrării ofertei de vânzare;
  • proprietarii de teren vecin care au hotarul comun cu terenul supus vânzării, în ordinea descrescătoare a lungimii hotarului comun;
  • în cazul în care latura mare sau una dintre laturile egale ale terenului supus vânzării are hotarul comun cu un teren situat pe raza altei unități administrativ-teritoriale, prioritate la cumpărarea terenului are proprietarul de teren vecin cu domiciliul/reședința în raza unității administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul.

Explicațiile inițiatorilor proiectului de lege

Inițiatorii proiectului de lege au explicat faptul că prin Legea nr. 17/2014 au fost stabilite măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și au fost definite anumite categorii de preemptori, respectiv coproprietarii, arendașii, proprietarii vecini și statul român, prin Agenția Domeniilor Statului.

Ulterior, prin Legea nr. 175/2020, aceste categorii de preemptori au fost modificate, fiind introduse noi categorii, iar proprietarii vecini au fost incluși în categoria preemptorilor de rang III. Conform art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 17/2014, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 175/2020, preemptorii de rang III sunt definiți ca „proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la alin. (2) și (4)”.

Astfel, inițiatorii subliniază că, prin modificările aduse de Legea nr. 175/2020, categoria proprietarilor terenurilor vecine a fost limitată la proprietarii terenurilor agricole vecine, excluzându-i nejustificat pe proprietarii terenurilor vecine cu alte categorii de folosință (de exemplu, curți-construcții). Pentru a putea fi aplicată, legea trebuie adoptată în Parlament, promulgată de președintele țării și publicată în Monitorul Oficial.