Proiectul de lege pentru avizarea Ordonanței Guvernului 27/2022, care reglementează măsuri financiare specifice prin aplicarea schemei de ajutor de minimis pentru tranziția la economia circulară, a fost aprobat de Camera Deputaților. Această inițiativă legislativă își propune să supervizeze măsurile financiare sub formă de subvenții care facilitează tranziția către economia circulară. Legea așteaptă acum promulgarea.

Obiectivul principal al proiectului de lege este de a reutiliza resursele de deșeuri care în prezent contribuie la poluarea întregii națiuni, precum și a teritoriilor învecinate afectate de fluxul de apă. În același timp, aspectul de cercetare și dezvoltare ne va oferi un avantaj competitiv în economia globală, în timp ce procesul de digitalizare va genera noi activități și le va îmbunătăți pe cele existente prin creșterea eficienței și valorii acestora.

Măsuri financiare pentru stimularea investițiilor și a unor categorii de activități

Măsurile financiare se referă la acordarea de ajutoare de minimis în scopul stimulării investițiilor și a unor categorii specifice de activități finanțate de la bugetul de stat, astfel cum sunt prezentate în prezenta ordonanță, în scopul tranziției către o nouă etapă.

Schema vizează, în principal, investițiile în tehnologii de ultimă generație, în echipamente performante, în cercetare și dezvoltare de produse și soluții, precum și în schimbări semnificative din punct de vedere economic și de mediu. Aceste schimbări cuprind abordarea noastră privind resursele naturale, deșeurile și procesele de producție.

Principalele acțiuni ale schemei de ajutor

Schema funcționează prin următoarele acțiuni cheie:

1. 1. Încurajarea proiectării ecologice: Această etapă este crucială pentru a crește în mod eficient capacitatea de reparare, durabilitatea și reciclabilitatea produselor.

2. Promovarea utilizării materiilor prime secundare: Schema pune accentul pe încorporarea materiilor prime secundare în producția de noi produse, susținând în același timp crearea și promovarea produselor cu utilizări multiple. Aceste produse ar trebui să fie durabile din punct de vedere tehnic și să poată fi recuperate în mod corespunzător ca deșeuri, în conformitate cu principiile de protecție a mediului.

3. Creșterea gradului de conștientizare: Sistemul urmărește să sensibilizeze toate părțile interesate implicate, inclusiv producătorii, consumatorii, reciclatorii și autoritățile locale, cu privire la aplicarea practică a principiilor economiei circulare.

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, iar acum urmează etapa de promulgare pentru a deveni lege.