Punctul de vedere exprimat de România a fost însuşit de Comisia Europeană, decizia aferentă ajutorului de stat pentru închiderea minelor de cărbune fiind adoptată de Minştrii UE în cadrul reuniunii Consiliului UE Competitivitate care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute.
În contextul în care Regulamentul nr. 1407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui expiră la 31 decembrie 2010, în luna august a.c., Comisia Europeană a elaborat o propunere de decizie privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de huilă necompetitive, al cărei obiectiv era asigurarea închiderii definitive a acestor mine până  la 1 octombrie 2014.
Propunerea permite statelor membre acordarea ajutorului de stat pentru reconversia profesională a lucrătorilor afectați de închiderea minelor, pentru acoperirea costurilor pensionării anticipate  precum și pentru asigurarea faptului că exploatările miniere sunt ecologizate în mod adecvat. Totodată, acordarea ajutorului de stat  este condiționată de prezentarea unui plan de închidere a minelor necompetitive, a cărui punere în aplicare este monitorizată de Comisia Europeană.
Sectorul huilei oferă locuri de muncă pentru un număr de aproximativ 100 000 de oameni din Europa: 42 000 în sectorul cărbunelui și peste 55 000 în sectoarele conexe. Minele care actualmente se bazează pe subvenții de operare sunt situate mai ales, dar nu exclusiv, în regiunea Ruhr din Germania, în nord-vestul Spaniei și în Valea Jiului din România.