Într-o primă etapă, capitalul social urmează să fie majorat cu aproximativ 70 milioane de lei.

'Conform mandatului acordat de ASF, administratorul special a efectuat o analiză diagnostic asupra situaţiei financiare a Astra SA, care a avut drept scop, printre altele, identificarea măsurilor necesare în vederea redresării financiare a societăţii. Planul de redresare a fost prezentat către ASF în cadrul raportului depus de Administratorul Special în data de 25 martie 2014 şi a fost aprobat în şedinţa Consiliului ASF din 7 aprilie 2014. Astfel, în scopul îmbunătăţirii indicatorilor prudenţiali ai societăţii, a reieşit necesitatea majorării capitalului social în mai multe etape, în decurs de aproximativ un an, cu suma de 490.000.000 RON, din care, într-o primă fază imediată, capitalul social să fie majorat cu o sumă de aproximativ 70.000.000 RON', precizează comunicatul citat.

Totodată, în scopul restabilirii sustenabile a indicatorilor prudenţiali ai societăţii, este necesar un set de măsuri precum soluţionarea amiabilă a unui număr restrâns de litigii derivând din raporturi de asigurare, care au un impact semnificativ asupra indicatorilor prudenţiali ai societăţii, recuperarea, în condiţiile legii, a anumitor împrumuturi acordate de societate şi ajunse la scadenţă, cu impact semnificativ asupra indicatorilor prudenţiali ai societăţii şi reducerea necesarului de capital pentru acoperirea riscurilor de natură catastrofală prin creşterea capacităţii tratatelor de reasigurare încheiate de societate pentru transferul acestui tip de riscuri şi prin plasarea riscurilor către reasigurători cu rating A sau superior, acordat de agenţii de rating cu reputaţie internaţională.

Totodată, planul de redresare prevede implementarea unor măsuri de îmbunătăţire a mediului de guvernanţă corporativă, cu scopul stabilizării modelului de afaceri sustenabil pe termen lung, care să asigure respectarea cerinţelor legale cu privire la indicatorii prudenţiali şi evitarea apariţiei unor situaţii de dificultate financiară.

În urma aprobării de către ASF a planului de redresare, administratorul special a decis convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Astra SA, având ca punct principal pe ordinea de zi delegarea către administratorul special a atribuţiei de majorare a capitalului social, în condiţiile prevăzute de lege.

'Aprobarea planului de măsuri de către ASF reprezintă un pas important în procesul de redresare financiară a societăţii. În etapa următoare, este necesar ca toate părţile implicate să contribuie la succesul implementării planului. În acest sens, ne bazăm pe suportul acţionarilor în vederea susţinerii demersurilor de recapitalizare a societăţii, precum şi pe cel al angajaţilor şi colaboratorilor Astra SA pentru a asigura în continuare desfăşurarea în condiţii normale a activităţii', precizează reprezentanţii KPMG Advisory în comunicatul citat.

Pe 18 februarie 2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială la compania Astra, cea mai mare societate de asigurări de pe piaţa românească. Decizia ASF a fost luată după analiza raportului de control la societatea Astra şi a unei note a Direcţiei de Supraveghere şi Stabilitate Financiară din cadrul ASF.

Autoritatea a numit ca administrator special la Astra compania de consultanţă financiară KPMG Advisory.

Astra are un portofoliu de aproape trei milioane de clienţi, din care 800.000 sunt asiguraţi RCA, iar 2,15 milioane deţin asigurări de locuinţe.

KPMG este reţeaua globală de firme de servicii profesionale care furnizează servicii de audit, consultanţă fiscală şi în domeniul afacerilor. Compania îşi desfăşoară activitatea în 155 de ţări şi are 155.000 de angajaţi în firmele membre din întreaga lume. În România şi Republica Moldova, KPMG îşi desfăşoară activitatea în cadrul celor şase birouri din Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Timişoara şi Chişinău şi are 700 de angajaţi şi parteneri. AGERPRES