"Rezultatele evaluării independente confirmă robustețea datelor financiare publicate de Astra și auditate de auditorul statutar, indicând un deficit de capitaluri proprii conform Solvency I similar cu cel deja comunicat de societate în situațiile financiare la 31 decembrie 2014", au declarat reprezentanții KPMG Advisory SRL, administratorul special al Astra SA.

"Astfel, raportul publicat de ASF indică un deficit de capitaluri proprii de 1,003 milioane lei, față de 871 milioane lei conform situațiilor financiare auditate la 31 decembrie 2014, diferența provenind în principal din rezerva de riscuri neexpirate calculată în cadrul exercițiului BSR suplimentar față de prevederile reglementărilor în vigoare. Legislația europeană prevede măsuri tranzitorii pentru îndeplinirea graduală a noilor cerințe de capital conform Solvency II, astfel încât estimăm că intrarea în vigoare a noului regim prudențial de la 1 ianuarie 2016 nu este de natură să afecteze planul de redresare al Astra. Ulterior, este de așteptat ca societatea să își poată ajusta politicile de subscriere, programele de reasigurare și modelele interne de gestiune a riscurilor astfel încât să optimizeze cerințele de capital aplicabile. Aceste aspecte urmează să fie discutate și confirmate cu Autoritatea de Supraveghere în perioada imediat următoare", au mai spus aceştia.

În același timp, rezultatele evaluării indică o cerință de capital de solvabilitate conform regulilor Solvency II de 2,64 miliarde lei la 30 iunie 2014 pentru Astra SA.

"Societatea a făcut pași importanți în vederea alinierii la rigorile regimului de prudențialitate Solvency II, printre aceștia numărându-se și eliminarea unei concentrări semnificative a expunerii la riscul de terorism, în valoare de 2,4 miliarde lei. De asemenea, am luat măsuri în sensul consolidării și extinderii programului de reasigurare prin reducerea limitei de reținere proprie și prin plasarea riscurilor la reasigurători cu rating cel puțin A- acordat de agenții de rating reputabile. Astfel, la 31 decembrie 2014 cerința de capital de solvabilitate conform Solvency II estimată de societate este de circa 300 milioane lei, indicând nivelul la care ar trebui să se situeze fondurile proprii ale societății conform noilor cerințe prudențiale având în vedere profilul de risc actual. Acesta corespunde unui necesar de fonduri proprii de până la 1,1 miliarde lei, similar cu necesarul determinat conform Solvency I și avut în vedere în cadrul planului de redresare", au menţionat reprezentanții KPMG

 

La acest moment, administratorul special al Astra derulează a doua etapă de majorare a capitalului social prevăzută de planul de redresare, adresată atât acționarilor existenți cât și altor investitori instituționali, pentru suma de 425 milioane lei. Prima etapă de majorare a capitalului, adresată numai acționarilor existenți, s-a încheiat cu succes în octombrie 2014 cu un aport de 65 milioane lei. Conform reprezentanților administratorului special, în prezent se derulează negocieri cu o serie de investitori strategici interesați în procesul de majorare a capitalului social al Astra, rezultatele acestor negocieri urmând să fie cunoscute la încheierea operațiunii de majorare a capitalului aflată în curs de desfășurare.

KPMG este o rețea globală de firme de servicii profesionale care furnizează servicii de audit, consultanță fiscală și în domeniul afacerilor. Îşi desfăşoară activitatea în 155 de țări și dispune de 162.000 de profesioniști în firmele membre. În România și Republica Moldova, KPMG are șase birouri la București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Timișoara și Chișinău.