”În perioada următoare, vom iniția a doua operațiune de majorare a capitalului social pentru o sumă ce va completa aportul din prima etapă până la plafonul de 490 milioane lei”, au declarat reprezentanții KPMG Advisory SRL, administratorul special al Astra SA. Panul de măsuri de redresare are ca element principal capitalizarea societății prin aportul acționarilor și prin atragerea alături de aceștia a unor investitori strategici, asigurând astfel redresarea completă a societății și repunerea activității acesteia pe baze solide și stabile.

”A doua operațiune de majorare a capitalului social este adresată atât acționarilor cat și investitorilor strategici. În paralel cu operațiunile de majorare a capitalului social, continuăm eforturile de redresare financiară, cu sprijinul angajaților și colaboratorilor societății, prin implementarea și monitorizarea continuă a măsurilor stabilite la nivel operațional, având ca scop eficientizarea activității și îmbunătățirea profitabilității operaționale”, au spus oficialii KPMG.