Legea iniţiată de deputatul Tudor Ciuhodaru prevede că deputaţii şi senatorii beneficiază, pentru desfăşurarea activităţilor legate de exercitarea mandatului, de o sumă forfetară al cărei cuantum este stabilit prin hotărâre a birourilor permanente, în funcţie de resursele bugetare ale celor două Camere, pentru acoperirea cheltuielilor de transport din circumscripţie, pe bază de declaraţie pe propria răspundere, care reprezintă document justificativ. 

În cererea de reexaminare transmisă, vineri, Parlamentului, şeful statului arată că fundamentarea instituirii acestei noi reglementări nu rezultă din niciun document asociat acestei legi, respectiv expunere de motive, avizul Consiliului Legislativ, raportul comisiei sesizate în fond, dezbaterile parlamentare, iar între forma depusă de iniţiator şi forma legii transmise la promulgare nu există vreun element comun care să permită identificarea voinţei reale a legiuitorului şi a scopului pe termen lung urmărit de acesta. 

"Considerăm că modificarea propusă, referitoare la asigurarea dreptului la transport în teritoriu al parlamentarului, nu asigură transparenţa şi predictibilitatea normei instituite, prin conţinutul său aceasta putând conduce la cheltuieli bugetare excesive, cheltuieli ce pe termen lung nu reprezintă o investiţie raţională", se precizează în cererea de reexaminare. 

Preşedintele Iohannis subliniază că drepturile materiale de care beneficiază deputaţii şi senatorii sunt instituite în scopul exercitării mandatului acestora, însă la stabilirea cuantumului lor trebuie să fie avute în vedere criterii clare, precise, obiectiv realizabile. 

"Instituirea exclusivă a unei sume forfetare în locul dreptului parlamentarilor de a opta între un autoturism sau o sumă de bani pentru desfăşurarea activităţilor legate de exercitarea mandatului are drept consecinţă directă cheltuirea iraţională a banului public. Astfel, cheltuirea judicioasă a resurselor bugetare ar putea presupune orientarea destinaţiei sumelor respective pentru asigurarea mijloacelor de transport în teritoriu, care să fie utilizate nu numai de către parlamentarul în exerciţiu, ci şi de cei din legislaturile următoare", explică şeful statului. 

El consideră că referirea la stabilirea acestui drept în funcţie de "resursele bugetare ale celor două Camere" nu reprezintă un criteriu în sine. 

"Deşi în aparenţă această referire poate reprezenta un reper rezonabil în stabilirea unui drept pentru exercitarea mandatului parlamentar, în realitate această normă constituie doar o presiune pentru bugetele celor două Camere ale Parlamentului, care vor creşte semnificativ", menţionează preşedintele Iohannis. 

În ceea ce priveşte modalitatea de justificare a sumei forfetare acordate pentru cheltuielile de transport din circumscripţie, şeful statului consideră că simpla declaraţie pe propria răspundere nu permite un real control asupra cheltuirii resurselor publice, motiv pentru care se impune o reexaminare a dispoziţiilor art. 45 alin. (3). 

Propunerea legislativă a deputatului Tudor Ciuhodaru a fost votată de plenul reunit pe 29 septembrie. 

Sursa: Agerpres